Hiilineutraali talk show: ”Elvytyksen on oltava vihreää ja kestävää”

Pohjolan Voiman ilmastokeskustelut jatkuivat syyskuun alussa vihreiden nuorten kanssa. Talk show’ssa ruodittiin erityisesti talouden ja ympäristöasioiden symbioosia, jonka nähtiin vahvistuvan koronan myötä.

Kolmannen Hiilineutraali talk show’n tähtinä olivat vihreät nuoret, joita keskustelussa edustivat kansanedustaja Atte Harjanne ja vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen. Lisäksi paneelissa olivat mukana ilmastovaikuttaja Sara Nyman ja Pohjolan Voiman yhteiskunta- ja viestintäjohtaja Riitta Larnimaa. Juontajana toimi Nuorten Agendan Roosa Laakso.

Aiempien talk show -vieraiden tavoin myös vihreät nuoret uskovat, että Suomi pääsee vuodelle 2035 asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen. Se ei panelistien mielestä kuitenkaan riitä.

– Isompi kysymys on, tehdäänkö tavoitteeseen pääsemiseksi aito ja kestävä polku, josta seuraa hiilinegatiivisuus. Emme voi Suomessa tuudittautua hiilinielujen varaan, vaan päästöistä on aidosti päästävä eroon, Atte Harjanne huomautti.

Emme voi Suomessa tuudittautua hiilinielujen varaan, vaan päästöistä on aidosti päästävä eroon.

Kansanedustaja Atte Harjanne

Amanda Pasasen mielestä Suomen ilmastotavoitteet eivät ole riittävän kunnianhimoisia.

– Suomen pitäisi kehittyneenä, rikkaana länsimaana pystyä kantamaan isompaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta. Olemme saaneet tähän saakka rakentaa hyvinvointiamme fossiilitalouden varaan.

”Ilmastotoimien ulotuttava hallituskausien yli”

Sara Nyman odottaa Suomen hallitukselta hyvien tavoitteiden rinnalle päätöksiä ja toimenpiteitä – eikä vain istuvalta hallitukselta.

– Ei riitä, että nyt tehdään hyviä päätöksiä, vaan ilmastotoimien on ulotuttava hallituskausien yli. Päätöksenteossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, Nyman sanoi.

Pohjolan Voiman Riitta Larnimaan mukaan yrityssektorilla on merkittävä rooli ilmastotavoitteisiin pääsemisessä ja yritykset tarvitsevat tässä selkeän näkymän päätöksentekonsa tueksi.

– Yli vaalikausien ulottuva ajattelu on yrityksille erittäin tärkeää, koska päätöksiä tehdään pitkällä tähtäimellä. Hallitusten on sitouduttava viemään asioita eteenpäin ja tehtävä oma osuutensa, Larnimaa toteaa.

Korona tuo ilmastopolitiikkaan vauhtia

Korona on ollut panelistien mielestä ilmastomuutoksen torjunnalle sekä uhka että mahdollisuus.

– Ajatus, että korona on hoidettava ensin ja ilmasto sen jälkeen, on huolestuttava. Jokainen menetetty päivä vie ilmastotavoitetta kauemmas, Sara Nyman kuvaili.

Sen sijaan elvytysrahaa Nyman pitää ainutlaatuisena tilaisuutena kohdistaa merkittäviä panostuksia kestäviin investointeihin. Atte Harjanne näkee sen ainoana järkevänä talouspolitiikkana.

– Käytännössä kaikki taloustieteilijät painottavat, että elvytyksen on oltava vihreää ja kestävää. Uhka on siinä, että jos koko yhteiskunta lamaantuu, murrosvaiheen tuoma vauhti jää hyödyntämättä, Harjanne analysoi.

Korona on osoittanut, että yhteiskunta pystyy tarpeen vaatiessa toimimaan maailmanlaajuisesti yhteistyössä

Vihreiden nuorten puheenjohjaja Amanda Pasanen

Amanda Pasasen mielestä korona on osoittanut, että ihmiskunta pystyy tarpeen vaatiessa toimimaan maailmanlaatuisesti yhteistyössä. Samoja valmiuksia tarvitaan ilmastokriisin hoitamisessa. Tätä korostaa myös Nyman.

– Toivon, että korona olisi avannut ihmisten silmiä ja auttanut ymmärtämään, miksi on tärkeää toimia nyt, jottei ilmastokriisistä tulisi yhtä isoa pysäytystä ihmiskunnalle, Nyman sanoi.

Teksti: Jaana Parkkola

Katso keskustelijoiden videokommentit

Pallo hallussa Hiilineutraali talk show’n keskustelijat (vas. ylh.) Amanda Pasanen, Atte Harjanne, Sara Nyman, tiliasuuden juontaja Roosa Laakso.

Pallo hallussa: Hiilineutraali talk show

  • Pohjolan Voima järjestää syksyn 2020 aikana kolmiosaisen webinaarisarjan. Talk show’ssa SDP:n, keskustan ja vihreiden nuorisoedustajat ottavat kukin vuorollaan pallon haltuun.
  • Talk show’ssa keskustellaan päivänpolttavista ilmastokysymyksistä: Onko korona mullistanut ilmastopolitiikan? Ovatko Suomen hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2035 mennessä saavutettavissa? Miten vältetään ilmastokeskustelun vastakkainasettelu?
  • Kunkin talk show’n keskustelutallenteet, koosteartikkelit ja osallistujien videokommentit löytyvät webinaarien jälkeen tältä sivustolta.
  • Seuraa keskustelua aiheesta Twitterissä: #ratkaisevaavoimaa #pallohallussa