Vesivoima

 
 

Vesivoima on elintärkeä osa Suomen sähköjärjestelmää

Vesivoimalla on sähköjärjestelmässä erityinen asema. Se on ensinnäkin merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa. Se on myös elintärkeä koko sähköjärjestelmälle, sillä se on nopeasti käytettävää säätövoimaa.

Vuonna 2016 vesivoimalla tuotettiin lähes 24 prosenttia Suomen omasta sähköntuotannosta. Vain ydinvoimalla sähköä tuotettiin enemmän.

Pääsääntöisesti vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on 10-20 %. Vaihtelu johtuu vuosittain muuttuvasta vesitilanteesta.

Elintärkeää säätövoimaa

Sähkönkäyttö vaihtelee Suomessa vuorokaudessa noin 2000 megawattia (MW). Tuotannon ja kulutuksen on joka hetki vastattava toisiaan. Parhaiten tähän vaihteluun pystytään vastaamaan vesivoiman tuotannolla. Se on sähköjärjestelmän kannalta elintärkeää säätövoimaa, sillä sitä voidaan säätää nopeasti, hetkestä toiseen.

Säätösähkön tarve vain kasvaa sitä mukaa kun säästä riippuvainen tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto kasvaa. 

Energiantuotannon peruspilareita

Vesivoimalla tuotetaan suomalaista, puhdasta, turvallista sähköä hajautetusti ja erittäin toimintavarmasti. Se on energiantuotantomme peruspilareita. Se on myös erittäin pitkäikäistä: ylläpidetty ja määrävälein modernisoitu vesivoimalaitos toimii helposti yli sata vuotta. Vanhatkin laitokset saadaan tekniikaltaan vastaamaan uusinta, parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Vesivoimalaitos on sähköntuotannossa myös hyötysuhteeltaan ylivoimainen tuotantomuoto: sen tehosta yli 90 % saadaan muutettua sähköksi. Se on siis kaikkein energiatehokkain sähköntuotantomuoto.

Vesivoimalaitosten lupaehdoissa määrätään altaiden vedenkorkeudelle ylä- ja alarajat. Laitosten toimiluvat edellyttävät, että kalakannoista ja muusta vesiympäristöstä huolehditaan.

Pohjolan Voimalla 12 vesivoimalaitosta

Suomessa on yli 220 vesivoimalaitosta. Pohjolan Voimalla on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Laitosten sähköteho on yhteensä 528 megawattia, josta Pohjolan Voiman osuus on 447 megawattia.

Vuonna 2016 Pohjolan Voima tuotti sähköä vesivoimalla 2,0 TWh. Se on noin 0,3 TWh keskimääräistä vesivuotta enemmän.