Pohjolan Voíma Oyj:n tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy vastaa lijoen vesistön kalakantojen hoitovelvoitteista annettujen lupaehtojen mukaisesti. Päätöksiin sisältyy velvoite tarkkailla kalaístutusten tuloksia viranomaisten hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Käytännön kalanhoidon on lijoella toteuttanut vuodesta 1987 alkaen Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoiman yhteisesti omistama VoimalohiOy.

Tässä tarkkailuraportissa tarkastellaan istutusmuutosten toimivuutta sekä arvioidaan kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneita muutoksia.

Lue raportti

Iijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2010 – 2014