Eurofins Ahma Oy ja PVO-Vesivoima Oy toteuttivat kalastustiedustelun Kostonjärven kalastuksista vuodelta 2021 yhteistyössä Kostonjärven osakaskunnan kanssa. Tiedustelun tuloksia hyödynnetään seuraavassa PVO-Vesivoima Oy:n kalataloustarkkailun 5-vuotisraportoinnissa. Tiedustelun avulla saatuja kalastustietoja käytetään alueen kalataloudelliseen seurantaan ja kehittämiseen.

Raportissa esitetään Kostonjärven kalastustiedustelun tulokset v. 2021 kalastuksesta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin aikaisempiin vuosien 2006, 2011 ja 2016 tiedusteluihin. Aiemmin 1990-luvulla tiedusteluja toteutettiin vuosien 1991, 1994, 1995 ja 1996 kalastuksesta ja 1980-luvulla pelkästään v. 1984 kalastuksesta. Lisäksi hajanaisia havaintoja on olemassa mm. taimensaaliista 1960- ja 1970-luvuilta.

Pohjois-Suomen vesioikeus 16.6.1989 (nro 43/89/1) ja vesiylioikeus 24.5.1991 (nro 94/1991) ovat päätöksissään määränneet Pohjolan Voiman Kosto-, Kynsi- ja Tervajärven sekä Unilammen säännöstelijänä maksamaan vuosittaisen kalanhoitomaksun ja istuttamaan alueelle vuosittain yhteensä 11 500 kpl vähintään 22 cm:n pituisia taimenen poikasia. Istutusten tuloksellisuutta on tarkkailtava viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Samaisilla päätöksillä määrätty 62 000 kpl siikaistutusvelvoite on Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä muutettu kalatalousmaksuksi 9.1.2002 (nro 1/02/1).

Kostonjärvi sijaitsee Taivalkosken kunnassa ja kuuluu Iijoen vesistöalueeseen. Kostonjärveä säännöstellään vesivoimatuotantoon. Kostonjärven pinta-ala on 4 294 hehtaaria.

Lue raportti