Pohjolan Voima Oy:n istutusvelvoitteet Irni-, Kero- ja Polojärvien alueella perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin. Pohjolan Voima Oy:n velvoite on jatkuva ja pohjautuu Irni-, Kero- ja Polojärvien säännöstelystä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen kompensoimiseen. Samassa päätöksessä toimija velvoitettiin myös tarkkailemaan istutusten tuloksellisuutta.

Tässä raportissa esitellään yhteenveto vuosien 2007-2011 tarkkailun tuloksista. Raportti sisältää keskeisimmät tiedot myös viiden edellisen tarkkailukauden (1981-2006) tuloksista (Zitting-Huttula & Hiltunen 1991, Zitting-Huttula ym. 1997, Lovikka ym. 2003, Pohjolan Voima 2007). Ensimmäisen raportin tärkeimmät tavoitteet olivat tarkkailumenetelmien toimivuuden ja luotettavuuden tarkastelu. Toisessa raportissa paneuduttiin enemmän kalanhoidon tuloksellisuuden arviointiin ja seuraavissa
raporteissa keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää istutusmäärien, sekä istukkaiden koon ja kannan muutosten vaikutuksia hoidon tuloksellisuuteen ja edelleen kalastukseen.

Lue raportti