Pohjolan Voiman logo

POHJOLAN VOIMA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.11.2022​ 

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj tiedottaa: Olkiluoto 3 EPR:n syöttövesipumppujen selvitystyöt valmistuvat joulukuussa 

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja ja niiden vaikutusta aikatauluun ei pystytä arvioimaan. Laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortiolta saadun tiedon mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 11. joulukuuta 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen aikaisintaan tammikuun lopussa 2023. 

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyörien säröjen tarkemmat tutkimukset ja perussyyselvitykset jatkuvat. Laitostoimittaja on ilmoittanut, että lopulliset tulokset saataisiin viimeistään joulukuussa. Tulosten mahdollisista vaikutuksista aikatauluun tiedotetaan heti selvitysten valmistuttua. 

Selvitystöiden jatkuessa laitosyksiköllä tehdään turbiinipuolen huoltotöitä. 

TVO osallistuu aktiivisesti yhdessä laitostoimittajan kanssa syöttövesipumppujen selvitystyön edistämiseen. Ydinvoimalan turbiinilaitoksella sijaitsevilla syöttövesipumpuilla pumpataan vesi syöttövesitankista höyrystimiin. Pumppujen vaurioilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.   

Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja kokonaissovintosopimusten mukaisesti.  

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki  

www.pohjolanvoima.fi  

 

Lisätietoja:  

Johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj,  
puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi 

Tietoja julkaisijasta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkaitamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. 

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Pohjolan Voima –
Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi

Liitteet