Pohjolan Voiman logo

Pohjolan Voima Oyj pörssitiedote 25.10.2021

Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta 359 249,42 eurolla

Pohjolan Voima Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous 25.10.2021 päätti, että Yhtiön osakepääomaa alennetaan 359 249,42 eurolla Yhtiön G10-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Metsä Board Oyj:ltä. G10-osakesarjan osakkeet mitätöidään sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Yhtiön haltuun.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen koskien Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeiden myyntiä Metsä Board Oyj:lle sekä pääoman palautuksen 11 602 350,58 euroa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Yhtiö hankkii muuten kuin sen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön kaikki G10-osakesarjan osakkeet (213 600 kappaletta) nykyiseltä omistajalta Metsä Board Oyj:ltä. Osakkeet oikeuttavat Yhtiön Hämeenkyrön Voima Oy:n omistuksen mukaiseen sen voimalaitoksilla tuotettuun energiaan. Suunnattu hankinta liittyy Yhtiön omistamien Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeiden myyntiin Metsä Board Oyj:lle. Yhtiö omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:stä 84 prosenttia. Hämeenkyrön Voima Oy:n omistuksen siirtäminen suoraan Yhtiön G10-osakesarjan osakkeenomistajalle ja G10-osakesarjan osakkeiden suunnattu hankinta Yhtiölle on Yhtiön toiminnan kannalta tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista. G10-osakesarjan osakkeiden suunnattu hankinta toteutetaan käypään hintaan, joten se ei hallituksen käsityksen mukaan loukkaa Yhtiön osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, eikä tuota epäoikeutettua etua Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Näillä perusteilla suunnatulle hankinnalle on osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukainen painava taloudellinen syy.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
www.pohjolanvoima.fi

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 5060 802, minna.laakso@pvo.fi

Liitteet