Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä 30.6.1978 (nro 49/78/I) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 14.6.1979 (Nro 2840/79) on Pohjolan Voima (nykyisin PVO-Vesivoima Oy) Jumiskon voimalaitoksen rakentajana sekä Suolijärvien säännöstelijänä velvoitettu istuttamaan Ylä- ja Ala-Suolijärviin, Irni- ja Vierusjärviin, Niemijärveen, Nolimojärveen ja Isojärveen vuosittain yhteensä 450 000 kpl 1-kesäisiä siianpoikasia ja 27 000 kpl vähintään 18 cm taimenenpoikasia ja tarkkailemaan istutustoimenpiteiden tuloksia maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelmien mukaisesti.

Suolijärviä vaivaavan haukimatoepidemian takia vuoden 2010 keväällä laadittiin vuosille 2010-2011 kalanhoidon toteuttamissuunnitelman muutos sekä uusi kalanhoidon toteuttamissuunnitelma vuosille 2012-2016. Suunnitelmien mukaan Suolijärvien siikaistutukset lukuun ottamatta kuitenkin Ylä-Suolijärveä on muutettu kalakantojen hoitotoimenpiteiksi.

PVO-Vesivoima Oy toteutti yhteistyössä Posion Suolijärvien kalastusalueen, hoitoalueen osakaskuntien sekä Metsähallituksen kanssa tiedustelun kalastuksista vuodelta 2014. Kalastustiedustelu on osa säännöstelijälle määrättyä kalanhoidon tarkkailuvelvoitetta. Tarkkailua on toteutettu PVO-Vesivoima Oy:n 8.12.2009 toimesta laaditun suunnitelman ”Posion Suolijärvien kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2010 alkaen” mukaisesti.

Lue raportti