Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä 30.6.1978 (nro 49/78/I) ja korkeimman hallintooikeuden päätöksellä 14.6.1979 (Nro 2840/79) on Pohjolan Voima (nykyisin PVO-Vesivoima Oy) Jumiskon voimalaitoksen rakentajana sekä Suolijärvien säännöstelijänä velvoitettu istuttamaan
Ylä- ja Ala-Suolijärviin, Irni- ja Vierusjärviin, Niemijärveen, Nolimojärveen ja Isojärveen vuosittain yhteensä 450 000 kpl 1-kesäisiä siianpoikasia ja 27 000 kpl vähintään 18 cm taimenenpoikasia ja tarkkailemaan istutustoimenpiteiden tuloksia maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien kalakannan hoito- ja tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Suolijärviä vaivaavan haukimatoepidemian vuoksi siikavelvoitetta on vuodesta 2010 lähtien toteutettu pääosin vähempiarvoisten kalalajien
pyyntituen muodossa.

PVO-Vesivoima Oy toteutti yhteistyössä Posion Suolijärvien kalanhoitoalueen osakaskuntien kanssa tiedustelun kalastuksista vuodelta 2017. Kalastustiedustelu on osa säännöstelijälle määrättyä kalanhoidon tarkkailuvelvoitetta. Tarkkailua on toteutettu PVO-Vesivoima Oy:n
8.12.2009 toimesta laaditun suunnitelman ”Posion Suolijärvien kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2010 alkaen” mukaisesti.

Lue raportti