Puhtia porukasta: Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy

Kesäkuu 2024

Mikä on roolisi hankkeessa ja tämän hetken tunnelmat?

– Minulla on ilo toimia Puhti-hankkeen päävastuullisena. Tunnelmani ovat erittäin myönteiset, sillä hankkeemme varmistaisi sähkön saatavuutta ja vakaata energiaympäristöä kaikille suomalaisille sekä elinvoimaa suoraan ja epäsuorasti paikallisille.   

Keiden kanssa teet eniten yhteistyötä tehtävässäsi? Entä oletko kohdannut paikallisia? Mistä juttelitte? 

– Keskustelen hankkeen tiimoilta monien eri tahojen, kuten maanomistajien, paliskuntien sekä paikallisten ja valtakunnallisten päättäjien kanssa. Olen siis tiiviisti tekemisissä paikallisten kanssa. Viimeksi keskustelin hankkeesta maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa.    

Haluaisitko lähettää joitain terveisiä hankkeeseen liittyen? 

– Nähdään yleisötilaisuuksissa! Meille on kaikista tärkeintä pitää kaikki mukana hankkeen edetessä ja keskustella kaikkien niiden kanssa, joita hanke koskettaa ja kiinnostaa. Käymme mielellämme avointa vuoropuhelua ja jaamme tietoa sitä mukaa, kun sitä saamme. Huhtikuussa pidimme yleisötilaisuuden Kemijärvellä, ja lisää tapahtumia on tulossa, kun hanke etenee.