Nyt puhutaan turpeesta

30.3.2020

Vaikka elämme akuutin koronasta johtuvan poikkeustilanteen keskellä ja monet voimavarat keskitetään sen hoitamiseen, ei pitkän aikavälin tavoitteita parane unohtaa. Esimerkiksi tarve tehdä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pysyy.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Hallitus on muun muassa linjannut, että turpeen käyttö tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Keinona tähän on ehdotettu veronkiristyksiä.

Pohjolan Voiman tavoitteena on edelleen lisätä hiilidioksidineutraalin energian osuutta tuotannossaan.

– Vuonna 2019 jo 94 prosenttia tuotannostamme oli hiilineutraalia ja työ jatkuu. Ydinvoimalla ja vesivoimalla on meille tässä iso rooli, mutta toki myös sillä, mitä polttoaineita yhteistuotantolaitoksemme käyttävät, Pohjolan Voiman viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaava johtaja Riitta Larnimaa kertoo.

Pohjolan Voimalla on seitsemän lämpöä ja sähköä tuottavaa yhteistuotantolaitosta, joissa pääpolttoaineina ovat metsäenergia ja kierrätyspolttoaineet. Lisäksi käytetään vaihtelevia määriä turvetta.

– Meillä on selkeä suunnitelma turpeen käytön vähentämiseen. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä, jos markkinat tämän vain mahdollistavat. Olemme jo nyt merkittävissä määrin korvanneet turvetta puupolttoaineilla tuotantolaitoksissamme, Larnimaa kertoo.

Parhaillaan kaikissa yhtiön yhteistuotantolaitoksissa tehdään selvityksiä ja tarvittavia lisätoimenpiteitä turpeen energiakäytön vähentämiseksi. Osassa laitoksista työ on jo käynnissä.

– Toteutus tapahtuu vaiheittain ja laitoskohtaisesti – kaikille eivät käy samat ratkaisut ja sama aikataulu.

Turpeen käytön arvioidaan markkinaehtoisesti vähenevän hallituksen linjaaman tavoitteen mukaisesti ilman yhteiskunnan lisäohjausta. Jo nyt turpeen käyttö on pudonnut.

– Markkinat, päästökauppa ja pidemmällä aikavälillä turpeen saatavuus ovat tässä ajureina. Lisäohjausta verojen muodossa ei tarvita, Larnimaa toteaa.

Pohjolan Voima jakaa Energiateollisuuden ja Metsäteollisuus ry:n kanssa huolen siitä, että turpeen alasajon kiirehtiminen nostaa puupolttoaineiden hintaa ja pahimmillaan johtaa kovaan kilpailuun puuenergiasta.

Energia-ja metsäteollisuus vakuuttuneita:
”Ilman vero-ohjaustakin turpeen käyttö puolittuu”

– Tällöin teollisuuden ainespuuta saattaisi ohjautua energiantuotantoon. Sitä meistä ei kukaan halua. Yhtä lailla huolta aiheuttaa puupolttoaineiden toimitusvarmuus.

Kun yksi polttoaine poistuu, pitäisi saada jotain muuta tilalle, sillä yhden polttoaineen varaan jääminen aiheuttaa omat riskinsä. Tämän osoittivat alkuvuoden lakot, jotka vaikeuttivat puupolttoaineiden saatavuutta. Koronan aiheuttama poikkeustilanne puolestaan muistuttaa huoltovarmuuden tärkeydestä.

– Poikkeustilanteet osoittavat sen, miten välttämätöntä huoltovarmuuden säilyttäminen kaikissa tilanteissa on.Toivomme turpeen vähentämiseen hallittua toteutusta. Äkkirysäytys aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee niitä, Riitta Larnimaa toteaa.

Pohjolan Voima on aktiivisesti mukana etsimässä ratkaisuja.

– Olemme osa ratkaisua ja esimerkkinä ovat muun muassa tytäryrityksemme, Rauman Biovoima ja Hämeenkyrön Voima, Larnimaa sanoo.

Lue myös: