Pohjolanvoimalaiset esittäytyvät: Katja Permanto on vastuullisuuspäällikkö

Mikä pohjolanvoimalaisia yhdistää?

Ainakin energinen meininki sekä kiinnostus energia-alaa ja sen murrosta kohtaan, kertoo Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto.

”Tulin Pohjolan Voimalle alun perin ympäristöasiantuntijaksi, ja toimin usean vuoden ajan sen rinnalla  myös turvallisuusasiantuntijana. Nykyään toimin vastuullisuuspäällikkönä ja tehtäviini kuuluu edelleen ympäristö- ja turvallisuusasiat. Vastuullisuuspäällikön roolissa tehtäviini kuuluu vastuullisuustyön koordinointi, käytännön toteutuksen valvonta sekä tavoitteiden seuranta ja raportointi konsernitasolla.” Lisäksi autan tuotantoyhtiöitä erilaisissa ympäristölupaprosesseissa ja selvityksissä, joita tulee vastaan toiminnan ja lainsäädännön muuttuessa sekä laitoksia purettaessa.

Jo kymmenen vuotta Pohjolan Voimalla viihtyneen Katjan lähimpiä kollegoita ovat konsernihallinnon asiantuntijat, tuotantolaitosten ihmiset sekä viranomaiset ympäri Suomen. Lahdessa asuva Katja olikin tottunut etäyhteyksien yli työskentelyyn jo ennen pandemiaa.

Koulutukseltaan Katja on kemiantekniikan diplomi-insinööri. Hän muistuttaakin, että insinööritausta avaa ovet hyvin monipuolisiin työmahdollisuuksiin.

”Työskentelin aiemmin vesilaboratoriossa ja paperiteollisuudessa, mutta pikkuhiljaa kiinnostus ympäristö- ja vastuullisuusasioihin alkoi vetämään puoleensa. Nyt saan tehdä töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa.”

Katja on myös mukana Energiateollisuuden ympäristötoimikunnassa. Hänestä on hienoa seurata läheltä energia-alan pitkäjänteistä työtä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

”Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia toimialoja, mutta energia-alalla olemme murroksen ytimessä.”

Lue, mitä työntekijämme kertovat työstään Pohjolan Voimassa!