Juuso Yli-Mikolan tie energiantuotannon asiantuntijaksi: Energiatekniikka on valinta, joka ei kaduta 

Energiatekniikan diplomi-insinööri Juuso Yli-Mikola toimii Pohjolan Voimalla energiantuotannon asiantuntijana. Hän työskentelee tuotannon kehitys- ja selvitystehtävissä voimalaitosten parissa. Matka asiantuntijaksi alkoi syksyllä 2022, kun Yli-Mikolalle tarjoutui paikka Pohjolan Voiman diplomityöntekijänä.  

Kuten moni nuori, myös Juuso Yli-Mikola haaveili lapsena urheilutähteydestä. “Unelma-ammattini oli pienenä poikana ammattilaisjalkapalloilija”, hän kertoo hymyillen. Vuosien varrella Yli-Mikolalla oli urahaaveita urheilulääkäristä helikopterilentäjään. Vaikka urasuunnitelmat vaihtelivat, tekniikka oli aina jollakin tavalla vetänyt häntä puoleensa. “Lukiossa luin pitkää matikkaa ja fysiikkaa, ja tekninen ala alkoi hahmottua ykkösvaihtoehdokseni”, hän muistelee. Tällä hetkellä Yli-Mikola työskentelee alueilla, jotka eivät suoraan liity hänen lapsuuden unelmiinsa: lämpö-, vesi- ja ydinvoiman parissa. 

Energiatekniikan opinnot veivät mennessään 

Kun yhteishaku alkoi lukion viimeisenä vuonna, oli Yli-Mikolalla edessään suuri päätös: mitä teknillisen alan polkua hän kulkisi? “Olin kuullut paljon hyvää Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT), joten päätin tutustua koulutustarjontaan”, Yli-Mikola kertoo. Hänen valintansa kohdistui lopulta energiatekniikan opintoihin LUT-yliopistossa. Päätös osoittautui oikeaksi. “Pääsin sisään, enkä ole kertaakaan katunut valintaani”, hän toteaa. 

Yli-Mikolalle opinnot olivat positiivinen kokemus. ”Luennoilla opittiin energiatekniikan teoriaa, ja tehtävissä päästiin syventymään laskentaan. Voin sanoa, että opinnoista sai todella hyvän pohjan työelämään. Kaikkea ei kuitenkaan opita koulussa. Se on ihan totta, että koulutus antaa hyvät perusvalmiudet ja ymmärryksen alalle, mutta itse työn oppii pitkälti tekemällä.” 

Jo ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen Yli-Mikola onnistui saamaan kesätyöpaikan omalta alaltaan. ”Kesätyöpaikoista oli kilpailua, mutta minulla kävi ehkä hyvä tuuri, koska lopulta jokaiselle kesälle löytyi töitä energiayhtiöistä”, hän kertoo. Hänen kiinnostuksensa kohdistui erityisesti tekniikkaan, mutta myös laitteet ja suuret koneet kiehtoivat uran alkuvaiheessa.  

Opintojensa loppusuoralla Yli-Mikola sai käänteentekevän vinkin yliopistonsa professorilta Esa Vakkilaiselta: Pohjolan Voimalle oli avautunut mahdollisuus diplomityön tekemiseen. ”En tuntenut yhtiötä entuudestaan kovin hyvin, mutta päätin tarttua tilaisuuteen. Onnekseni pääsin viimeistelemään opintoni diplomityöntekijänä”, Yli-Mikola kertoo tyytyväisenä. Voit tutustua lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosten (CHP-laitosten) kehittämiseen liittyvään diplomityöhön täällä

Erityisen lämpimiä sanoja Yli-Mikolalla on diplomityöohjaajalleen Pohjolan Voiman johtavalle asiantuntijalle Juha Koukille, joka on hiljattain jäänyt eläkkeelle. ”Juha oli enemmän kuin ohjaaja, hän oli ikään kuin mentorini. Hän siirsi minulle asiantuntemustaan ja oli aina valmis auttamaan. Mielelläni olisin työskennellyt hänen kanssaan kauemmin ja oppinut häneltä enemmän”, Yli-Mikola muistelee.  

Matka jatkuu – tällä kertaa diplomi-insinöörinä ja asiantuntijana 

Kesällä 2023 tapahtui hieno käänne Yli-Mikolan uralla: hän valmistui energiatekniikan diplomi-insinööriksi ja sai vakituisen työpaikan Pohjolan Voimalta. Yli-Mikola pääsi jatkamaan diplomityössään käsittelemiensä aiheiden parissa, mutta tällä kertaa energiantuotannon asiantuntijan roolissa.  

Olennainen osa Yli-Mikolan uuttaa työnkuvaa on laskenta. “En olisi opintojeni aikana uskonut, että Excel tulee olemaan työelämässä näin kovassa käytössä, mutta onneksi pidän numeroiden pyörittelystä”, hän naurahtaa. Yli-Mikola korostaa, että hänen työssään tärkeitä ominaisuuksia ovat projektinhallintataidot ja järjestelmällisyys. Lisäksi hän painottaa vuorovaikutustaitojen merkitystä, etenkin sidosryhmien kanssa toimiessa. ”Tehtäväni kannalta tärkein sidosryhmä on tuotantoyhtiöt, joiden tukeminen on osa työtäni”, hän kuvaa. Myös voimalaitosten tuntemuksella on tärkeä rooli Yli-Mikolan työssä. Hän kehottaakin alalla opiskelevia syventymään voimalaitosten toimintaperiaatteisiin. ”Pohjolan Voimalla olen osallistunut voimalaitosten vuosihuoltovierailuihin ja päässyt jopa näkemään kattilan sisältäpäin. Se on toki aivan eri asia, kuin katsoa kattilan kuvaa koulukirjasta tai näytöltä”, Yli-Mikola mainitsee. 

Työpäiviinsä Yli-Mikola ammentaa virtaa hyvästä ilmapiiristä ja onnistuneista projekteista. ”Työskentelen pääosin Turun seudulla kotitoimistoltani käsin, mutta viikoittainen visiitti Helsingin toimistolle ja laitosvierailut tuovat kaivattua vaihtelua arkeen”, hän kuvaa. Hyvinvoinnin yhteydessä Yli-Mikola nostaa erityisesti esille Pohjolan Voiman Virtaa Arkeen -hyvinvointihankkeen. ”Hankkeen aikana toteutimme seurannan, jossa mittasimme antureiden avulla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten aktiivisuutta, palautumista ja unta. Kokemus oli avartava, ja ymmärsin entistä paremmin työergonomian, -tapojen sekä levon tärkeyden”, hän kertoo.  

Energia-asiat eivät jää vain työajalle: sähkönkulutus ja energiamarkkinat kiinnostavat vapaa-ajallakin 

Energia-alan kehitystä aktiivisesti seuraava Yli-Mikola pitää toimintaympäristön muutoksia tarkasti silmällä. ”Teknologioiden kehityksen ja kilpailukyvyn ymmärtäminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa”, hän toteaa. Erityisesti häntä kiehtoo energian varastointi, joka on energia-alan keskeisiä kehityssuuntia. ”Puhdas ja kilpailukykyinen energia ovat minulle merkityksellisiä asioita”, hän painottaa. Yli-Mikola näkee, että tulevaisuudessa energian varastoinnilla tulee olemaan entistäkin tärkeämpi rooli. 

Energia-alan muutokset heijastuvat suoraan Yli-Mikolan työhön. ”Työni kautta olen seurannut läheltä energia-alan muutoksia, kuten lämmöntuotannon sähköistymistä”, hän kertoo ja tarkentaa: ”Sähkökattilat, vaikkakin ne ovat vanha keksintö, ovat viime vuosina kiinnostaneet taas enemmän. Suosion kasvu liittyy siihen, että niillä voidaan tuottaa lämpöä kustannustehokkaasti sähkön ollessa edullista.” 

Työnsä ulkopuolella Yli-Mikola saa energiaa urheilusta ja läheisistään. ”Jalkapallo on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta viime kesänä innostuin myös golfista. Harjoittelu jatkuu ensi kesänä”, hän kertoo. Energia-ala ei kuitenkaan jää vain työelämään: Yli-Mikola seuraa aktiivisesti omaa sähkönkulutustaan ja energiamarkkinoita vapaa-ajallaankin. 

Tulevaisuuden suhteen Yli-Mikolalla on selkeitä tavoitteita. ”Aion syventää asiantuntemustani ja edetä urallani mahdollisuuksien mukaan”, hän pohtii ja jatkaa iloisesti: ”Sähköauto olisi myös kiva omistaa.”