Pohjolanvoimalaiset esittäytyvät: Maria Huha on hallintoasiantuntija

Maria tuli Pohjolan Voimaan alun perin avuksi arkiston ulkoistusprojektiin ja työskenteli arkistoasioiden parissa lopulta kolme vuotta opintojen ohella. Valmistuttuaan kasvatustieteen maisteriksi viime keväänä Maria siirtyi työskentelemään osaksi HR-tiimiä. Työpöydältä löytyy erilaisia henkilöstön kehittämiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Tällä hetkellä Mariaa työllistää muun muassa vastuulliseen yrityskulttuuriin liittyvät hankkeet. Eivätkä arkistoasiatkaan ole kokonaan jääneet, asiakirjahallinnan kehittäminen kuuluu edelleen Marian tehtäviin.

”Parasta työssäni on ehdottomasti monipuolisuus ja yhteistyö muiden kanssa. Tuen organisaation tavoitteita omalta osaltani ja olen päässyt monenlaiseen mukaan, saanut haastaa itseäni ja oppinut valtavasti uutta. Tässä tehtävässä vaaditaankin oman osaamisen aktiivista päivittämistä sekä ajan hermolla olemista. Energia-alalla työskentely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävällä alalla.”

Marian vapaa-aika kuluu ulkoillen, käsitöitä tehden sekä tuoreena omakotitalon omistajana kodin pienten projektien parissa.