Jarmo Tervo, Pohjolan Voima Oyj

Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti energia-alaa. Pilottihankkeiden ja kokeilujen myötä voimalaitosten operointi tehostuu ja samalla koko ala kehittyy. Myös osaaminen uudistuu. Tulevaisuudessa ala tarvitsee yhä enemmän ict-osaajia sekä analytiikan ja tekoälyn taitajia.

Digitalisaatio tarjoaa runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia eri tuotantomuodoille: lisää joustavuutta, lisää tehokkuutta, voimalaitoksille lisää käyttöikää sekä paljon sellaista, josta emme vielä edes tiedä.

Kyse on siitä, kuinka paljon saamme tietoa ja miten nopeasti pystymme hyödyntämään sitä energiantuotannossa. Kun tieto yhdistetään automaatioon ja koneoppimiseen, meillä on mahdollisuus saada voimaloista entistä energiatehokkaampia.

Vaikka tällä hetkellä laitosmittaukset tuottavatkin jo valtavasti tietoa, järjestelmät eivät silti ole vielä erityisen älykkäitä. Nyt ei vielä edes tiedetä, mitä kaikkea kerättävällä tiedolla pitäisi ja voisi tehdä.

Nykyiset järjestelmät ovat sokeita, ja niiltä puuttuu ennakointikyky. Laitteet varoittavat, kun joku on menossa pieleen, mutta tärkeämpää olisi saada varoitus jo paljon ennen sitä. Datan analysointi ja erilaiset anturit kehittyvät kaiken aikaa, joten menemme kaiken aikaa sitä kohti.

Kokeilemalla kehitytään

Erityisesti lämpövoimatuotantoon digitaalisuus on tuonut uudenlaisen kokeilukulttuurin. Laiteinvestointien sijaan laitoksilla satsataan älykkyyteen.

Mitä kokeilukulttuuri sitten on? Me Pohjolan Voimassa emme jää pelkästään seuraamaan alan kehitystä vaan haluamme aktiivisesti olla kehityksessä mukana ja etsiä uusia ratkaisuja pilottihankkeiden avulla. Kokeilevilla, matalan kynnyksen kevyillä pilottihankkeilla tavoitellaan muun muassa entistä pienempiä päästöjä tai parannetaan toimintavarmuutta. Kaikki hankkeet eivät välttämättä aina johda haluttuihin tuloksiin, mutta niissä opitaan aina uutta ja ne poikivat tuoreita ideoita.  Siten ala kehittyy.

Esimerkiksi vesivoimatuotannossa digitalisaatio auttaa entistä tehokkaammin pienentämään ympäristövaikutuksia. Älykamerat, satelliitit ja muut tehokkaat skannausmenetelmät tarjoavat tulevaisuudessa vielä paljon vesivoimalle.

Ihmistä tarvitaan

Digitalisuus ei tarkoita, etteikö ihmistä enää tarvittaisi. Päinvastoin. Mutta on selvää, että osaamisen on mukauduttava ja vastattava digitalisaation tarpeisiin. Tämä vaade velvoittaa meitä kaikkia.

Energia-alan tulevaisuuteen kurottaminen edellyttää jatkuvaa opiskelua. Myös tuotannossa työ on yhä enemmän tietotyötä, datan analysointia. Siksi onkin tärkeää oppia keskustelemaan samalla kielellä analyytikkojen kanssa. Ja juuri siinä piilee alan suurin tämänhetkinen haaste. Analytiikka ei yksinään kerro mitään vaan sitä on osattava tulkita.

Pilottihankkeet auttavat meitä ymmärtämään analytiikan monipuolisia mahdollisuuksia. Niiden avulla löydämme uudenlaisia työkaluja ja työtapoja sekä opimme hyödyntämään tehokkaammin verkostoja.

Jarmo Tervo, Pohjolan Voiman projekteista ja kehityshankkeista vastaava suunnittelupäällikkö