Pohjolan Voiman Yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski ja viestintäpäällikkö Hannele Kukka

Mitkä ovat Pohjolan Voiman vastuullisen vaikuttamisen periaatteet? Entä mitä eettinen viestintä tarkoittaa? Tässä jutussa haastattelemme yhteiskuntasuhdepäällikköämme Miikka Koskea sekä viestintäpäällikköämme Hannele Kukkaa.

Miksi päätitte kirjata ylös vastuullisen vaikuttamisen periaatteet juuri nyt?

Päivitimme vuonna 2023 vastuullisuusohjelmamme vuosille 2024-2027, jonka olennaiset aiheet liittyvät ympäristö-, sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuuseen, esimerkiksi puhtaaseen energiantuotantoon ja ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesieliöstön tilaan sekä vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuus verkostoissa ja sidosryhmäsuhteissa on meille pohjolanvoimalaisille tärkeää. Yhteiskuntasuhteiden menestyksekäs hoito vaatii erilaisten sidosryhmien aitoa kuuntelua, ymmärtämistä ja tiivistä vuoropuhelua. Energia-ala muuttuu hurjaa vauhtia ja on tällä hetkellä yksi kiinnostavimmista teollisuuden aloista Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Tämä vaatii asioiden taustoittamista niin päättäjien kuin kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Koemme, että avoin ja faktoihin perustuva yhteiskuntasuhteiden hoito on luottamusta herättävän ja vastuullisen vaikuttamisen mittari.

Mikä Pohjolan Voiman kanta avoimuusrekisteriin on?

Avoimuusrekisterin tulo on ehdottomasti myönteinen asia, nojaahan se nimenomaan läpinäkyvyyden periaatteeseen. Rekisteri myös avaa vaikuttamisen tapoja ja auttaa uskoaksemme suomalaisia ymmärtämään, miten maallemme tärkeiden päätösten syntyminen vaatii laajaa taustoittamista ja faktojen sekä erilaisten näkökulmien tarjoamista.

Ilman kohtaamisia ja keskusteluja ei synny Suomen kannalta parhaita päätöksiä. Avoimuusrekisteri auttaa kaikkia yhteiskunnallisesta päätöksenteosta kiinnostuneita hahmottamaan vaikuttamistyön luonnetta ja prosesseja.

Vaikuttamisen visionanne on olla luotettava ja vastuullinen toimija, jota kuunnellaan. Kuinka lähellä visiotanne jo olette? Missä pitää vielä parantaa?

Me kaikki pohjolanvoimalaiset olemme sitoutuneet siihen, että ei vain meistä syntyvä mielikuva, vaan myös toimintamme koetaan luotettavaksi ja vastuulliseksi. Olemme asettaneet tavoitteet esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja alihankintaketjujen vastuullisuuden varmistamiseen.  Seuraava askel on osallistaa kumppanimme ja verkostomme Pohjolan Voiman toimintatapoihin ja vastuullisuuden linjauksiin. Tässäkin kohdassa korostuu tiivis vuoropuhelu.

Sidosryhmäkyselyiden ja -tutkimusten perusteella monet asiat ovat meillä hyvin. Esimerkiksi asiakkaamme, henkilöstö sekä päättäjät ja lainsäätäjät antavat meille hyvää palautetta. Meillä myös viihdytään: olemme Suomen innostavimpia työpaikkoja jo viidettä kertaa peräkkäin ja viime vuonna meidät palkittiin kategoriamme parhaana vuoden 2022 henkilöstötulosten perusteella.

Mihin perustuu se, että päätitte sitoutua juuri päivitettyihin Viestinnän eettisiin ohjeisiin?

Viestinnän eettisiä ohjeita ylläpitää Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN. Sen jäsenet edustavat laajasti viestinnän eri toimialueita aina julkiselta sektorilta yksityiseen puoleen. Sitoutuminen viime vuonna 2023 päivitettyihin eettisiin ohjeisiin tukee suoraan vastuullisuusohjelmaamme: siinä keskeistä on aito vuoropuhelu ja sidosryhmien näkemysten kuuntelu.

Julkisuudessa näkyvät termit viherpesu ja uudempana dialogipesu huolettavat meitä, koska ne lyövät avoimuutta poskelle ja parhaan ratkaisun sijaan jäädyttävät keskusteluyhteyden. Se taas ei ole kenenkään etu.

Kattojärjestömme Energiateollisuus ry on sitoutunut ohjeisiin, mikä viestii uskoaksemme koko alamme tavasta ajatella ja kehittää toimintaansa. Toivomme, että tänä vuonna yhä useampi yritys toimialastaan riippumatta näkee Viestinnän eettiset ohjeet niin tärkeinä, että ne haluavat sitoutua ohjeisiin.

Miten lähdette juurruttamaan vastuullisen vaikuttamisen periaatteita talossanne?

Meillä on hallituksen vuosittain vahvistama liiketapapolitiikka. Se muodostaa perustan eettiselle ja vastuulliselle toiminnalle ja siihen liittyville pelisäännöille. Järjestämme koulutuksia, tietoiskuja ja kehityskeskusteluja.

Mikä tärkeintä, niin pidämme asiaa esillä arjessa esimerkiksi kouluttamalla avoimuusrekisteriin sekä mittaamalla sitä, miten oma väki kokee vastuullisuutemme.  Lisäksi nostamme tänä vuonna esille vastuullisuuden kyvykkyytenä, jossa jokainen pohjolanvoimalainen tunnistaa vastuullisuuden oman työnsä kannalta.

Kun ajattelette yrityksiä yleensä, niin missä näette, että tapahtuu eniten eettisiä ristiriitoja tulevaisuudessa?

Uskomme, että epäluulo yritysten toimintaa kohtaan korostuu, mikäli sidosryhmät eivät koe läpinäkyvyyttä riittäväksi. Sidosryhmät odottavat yrityksiltä nopeita ja konkreettisia parannustoimia, mikäli he pitävät jotakin asiaa epäreiluna.

Entistä terävämmässä valokeilassa ovat myös alihankintaketjut ja vastuullisuuden ulottuminen yrityksestä koko arvoketjuun. Todistettavuuden vaade kasvaa entisestään.

Katso myös: vastuullinen vaikuttaminen Pohjolan Voimassa