Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja

Vaikka talouspaine on tällä hetkellä kova, koronakriisi ei ole kutistanut ilmastotavoitteita. IImastopositiiviset investoinnit tukevat sekä taloutta että ympäristötyötä. Energiaa tarvitaan kasvuun ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Energia siis ratkaisee.

Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035, ja lopulta hiilinegatiivisuus. Tähän tavoitteeseen ovat sitoutuneet myös eri toimialat, jotka ovat laatineet omat tiekarttansa vähähiilisyyteen. Meillä on Suomessa yhteinen vahva tavoite, jota koronan aiheuttaman talousnotkahduksen ei saa antaa nakertaa.

Kilpailukykyinen energia on suomalaisten yritysten kasvun ja vakauden perusta. Vientivetoisilla yrityksillä on erittäin merkittävä rooli talouden kirittäjänä. Hiilidioksidineutraali energia on puolestaan monen toimialan ilmastotyön edellytys.

Suomi pääsee ilmastotavoitteisiinsa ja talouskasvuun kiinni varmistamalla energiantuotannolle ennustettavan toimintaympäristön. Nyt kaivataan mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. Talouskasvun perustaa ei pidä kriisiajan ahdistamana heikentää kohdentamalla energia-alalle lisäkustannuksia.

Koronarajoitukset ovat aiheuttaneet kysyntäshokin monella alalla – pahimman sodan jälkeen. Valtiovalta aivan oikein pyrkii pienentämään sen aiheuttamaa vaikutusta elvytyksellä. Jo nyt herää kuitenkin huoli siitä, kuinka velan takaisinmaksu aikanaan hoidetaan. Nouseeko energiatoimiala esiin mahdollisena toimijana, jonne ajatellaan voitavan ”kaataa” kustannuksia kannettavaksi.

Näin ei saa käydä. Erityisesti nyt tällaisessa poikkeustilanteessa ja sen jälkeisessä ajassa yhteiskunnan on turvattava nykyisen energiantuotannon jatkuvuus sekä ilmastoinvestoinnit. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiayhtiöille taataan mahdollisuus tehdä jo suunnitellut ja välttämättömät muutokset.

Energia-ala on erittäin ilmastositoutunut ja ilmastoinnostunut. Ala myös investoi isosti. Pohjolan Voima tukee vahvasti Suomen hallituksen ilmastotavoitteita. Meidän energiantuottajien on pakko nähdä pitkälle, jotta kaikki ratkaisut tukevat yhteistä pyrkimystä puhtaammasta maailmasta. Ala on murroksessa ja valmistelee kiivaasti seuraavia askeleita kohti hiilineutraalia Suomea. Koko Suomen sähköntuotannosta jo nyt yli 80 prosenttia on päästötöntä. Kymmenen vuoden aikana esimerkiksi kaukolämmön päästöt ovat pudonneet 35 prosenttia.

Pohjolan Voima on sitoutunut hallituksen ilmastotavoitteisiin ja energia-alan tiekarttaan. Tuotamme Suomen sähköstä lähes 20 prosenttia. Se on paljon. Jo nyt sähkömme on noin 95 prosenttisesti hiilineutraalia. Olemme siis yhtiönä erinomaisella polulla.

Eri toimialojen vähähiilisyystiekartat antavat erinomaisen taustan työ- ja elinkeinoministeriön aloittamaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmisteluun. Kaikki skenaariot osoittavat, että sähkön merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Myös energia-ala antaa omalla tiekartallaan siihen rakennuspalikoita. Alalla on ratkaisuja, jossa yhdistyvät kiertotalous ja älykkyys.

Kilpailukyvyn varmistaminen on uudessa tilanteessa entistäkin tärkeämpää. Energia-ala on globaalistikin nousun mahdollistaja ja positiivinen muutosvoima sekä taloudessa että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Energia-alan teknologiset ratkaisut ovat edesauttaneet kehitystä, jossa ilmastoystävälliset ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. Edelleenkin on tärkeää kannustaa hiilidioksidineutraaleihin investointeihin, eikä rasittaa tuotantoa lisävelvotteilla.

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj