Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

Energiayhtiöt ovat satsanneet voimallisesti ilmastomuutoksen vastaiseen työhön. Vuosien pitkäjänteinen tekeminen on tuottanut ja tuottaa edelleen tulosta. Nyt katseet kohdistuvat ilmastotyön lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Ilmaston eteen tehtävät toimenpiteet eivät saa lisätä luontokatoa. Energia-alalla on omalta osaltaan mahdollisuus vaikuttaa tähän.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Päästöt ovat laskeneet viime vuosina noin neljä prosenttia vuosittain. Suomi on yksi nopeimmin päästöjään tiputtaneista maista maailmassa. Silti tehtävää riittää, sen kuulimme Glasgow’stakin.

Energiasektori on ratkaisijan roolissa, sillä liikenteen, teollisuuden ja energia-alan tuottamien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ratkaisee sen, pystytäänkö ilmaston lämpenemistä hillitsemään.

Siksi meilläkin Pohjolan Voimassa työ jatkuu. Tällä hetkellä sähköntuotannostamme 96 prosenttia on hiilineutraalia. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä nostaa se 99 prosenttiin. Lämmöntuotannossamme hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoite on 85 prosenttia.

Monimuotoisuutta vahvistamaan

Uudistimme vastuullisuusohjelmamme viime vuonna ja terävöitimme tavoitteitamme. Otimme vauhtia YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi yksi tavoitteistamme on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa asia muotoillaan näin: Suojellaan maaekosysteemejä, palautetaan niitä ennalleen ja edistetään niiden kestävää käyttöä. Lisäksi edistetään metsien kestävää käyttöä; taistellaan aavikoitumista vastaan; pysäytetään maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Luonnon monimuotoisuus ja ilmaston lämpeneminen kietoutuvat toisiinsa. Ilmaston lämpeneminen vauhdittaa luontokatoa ja toisaalta monimuotoinen ympäristömme vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia ja antaa meille tukea elinkelpoisen ympäristömme säilyttämiseen.

Energiayhtiöt ovat olleet ilmastotyössä suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä. Nyt meidän on tärkeä tarttua myös luonnon monimuotoisuuden haasteeseen.

Emme saa jättää luonnon monimuotoisuuden edistämistä ilmastotavoitteidemme jalkoihin.  Tavoitteenamme pitää olla terve ekosysteemi ja elinkelpoinen maapallo. Näitä terveisiä saimme korostetusti myös nuorilta heidän Helsingin luonto- ja ilmastohuippukokouksestaan (Mock COP26), jossa sain itsekin kunnian olla mukana.

Ei kiitos osaoptimoinnille

Meidän on välillä vaikeaa havaita syy-seuraussuhteita, jotka vallitsevat esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon välillä. Meillä edelläkävijöillä on velvollisuus välttää osaoptimointia ja kehittää ratkaisuja, jotka vievät kokonaisuutta eteenpäin.  Yhden kriisin ratkaisukeinot eivät saa aiheuttaa uusia ongelmia toisaalla. Samalla on pidettävä huoli myös hyvinvoinnista ja toiminnan kilpailukyvystä joka hetki.

Pohjolan Voimakin on osa pitkää ketjua, jossa esimerkiksi uusiutuvan polttoaineen käytön lisäys vaikuttaa metsäluontoon. Siksi koko verkoston yhteistyö on tärkeää ja sitä haluamme myös syventää.

Askel askeleelta

Energiantuotannossa olemme tietoisia siitä, että ihmiskunnan tarve käyttää luonnonvaroja ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito täytyy saada tasapainoon. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on iso riski liiketoiminnalle ja koko ihmiskunnalle.

Luonnon monimuotoisuuden osalta työ on meillä vasta alussa. Toki olemme tehneet töitä muun muassa vaelluskalojen palauttamiseksi vesivoiman tuotannossamme. Uskomme siihen, että vaelluskalojen palautus ja vesivoiman tuotanto voidaan sovittaa yhteen.

Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii laajaa ymmärrystä. Emme vielä tunne liiketoimintamme kaikkia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tähän työhön nyt tartumme. Kohtaamme varmasti haasteita, sillä vaikutusten mittaaminen kaipaa vielä uusia työkaluja ja kehittämistä. Kiinnostavaa olisi myös pohtia sitä, voisiko luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa hyödyntää markkinamekanismeja.

Kenelläkään meistä ei ole varaa jättäytyä sivustakatsojaksi. Myös energia-alan on oltava vahvasti mukana estämässä luontokadon etenemistä.

Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj