Pohjois-Suomen vesioikeuden päätökseen nro 94/89/1 (8.12.1989), vesiylioikeuden päätökseen nro 269/1992 (3.12.1992), vuosien 2012-2016 istutussuunnitelman hyväksymistä käsitelleeseen Kainuun ELY-keskuksen päätökseen Dnro 285/5722-2012 (27.6.2012) ja Kainuun TE-keskuksen
hyväksymään tarkkailusuunnitelmaan (Päätös Dnro 1194/5723-2007, 27.2.2009) perustuen PVO-Vesivoima Oy on toteuttanut Irni-, Polo- ja Kerojärvellä kalataloustarkkailuun liittyvänä toimenpiteenä kalastustiedustelun vuoden 2015 kalastuksesta.

PVO‐ Vesivoima Oy toteutti kalastustiedustelun Irni‐, Iso‐Kero‐ ja Polojärven alueelta vuoden 2015 kalastuksesta yhteistyönä Metsähallituksen ja alueen osakaskuntien (Irnin‐, Keron‐, Luvelahden‐, ja Polojärven osakaskunta) kanssa. Edellinen aluetta koskeva kalastustiedusteluraportti on julkaistu
vuoden 2010 tiedustelutuloksista (Hiltunen 2011).

Tiedustelun käytännön postitus‐, tallennus ym. tehtävistä on vastannut Ahma ympäristö Oy. Tiedustelun tuloksia hyödynnetään PVO‐ Vesivoima Oy:n velvoitetarkkailun raportoinnissa v. 2016. Tiedustelun avulla saatavia kokonaissaalistietoja pyyntitavoittain, pyydyksittäin ja kalalajeittain
voidaan käyttää hyväksi alueen kalatalouden kehittämisessä.

Lue tiedustelu