Pohjois-Suomen vesioikeus 16.6.1989 (nro 43/89/1) ja vesiylioikeus 24.5.1991 (nro 94/1991) ovat päätöksissään velvoittaneet Pohjolan Voima Oy:n Koston-, Kynsi- ja Tervajärven sekä Unilammen säännöstelijänä istuttamaan alueelle kalanpoikasia.

Tässä raportissa esitetään Koston-, Kynsi- ja Tervajärven sekä Unilammen tarkkailun tuloksia vuosilta 2008-2012. Se sisältää myös vertailumateriaalia edellisiltä raportointijaksoilta vuosilta 1981-2007. Vertailumateriaalin pohjana on käytetty pääasiassa edellisen v. 2002-2007 tarkkailujakson raporttia (Hiltunen 2008). Aiemmissa raporteissa tarkasteltiin mm.
tarkkailumenetelmien toimivuutta ja luotettavuutta sekä kalanhoidon tuloksellisuutta. Vuosien 2008-2012 tarkkailun tulokset mahdollistavat jatkoarvioinnin kalanhoidon tuloksellisuudesta ja toteutettujen muutosten mahdollisista vaikutuksista.

Lue rapotti