Digitalisaatio

Digitalisaatio ja Pohjolan Voima

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa monin tavoin energiantuotantomuotoja. Juttusarjassa pohdimme digitalisaation vaikutuksia vesi-, lämpö- ja ydinvoimaan.

Digitalisaatio ja vesivoima

Digitalisaatio on muuttanut vesivoiman tuotantoa ja vaikuttanut esimerkiksi vesistöjen hoitotöihin. Useimmat vesivoimalat näyttävät kutakuinkin samalta kuin valmistuttuaan vuosikymmeniä sitten. Niiden sisällä sen sijaan on muuttunut moni asia. Vesivoimalat ovat teknisesti hyvin moderneja: laitoksia ajetaan etänä ja tuotantoa optimoidaan älykkään digitekniikan avulla.

Jokisäätöautomatiikka ohjaa Iijoen vesivoimaloita

Suomen kehittynein jokisäätöautomatiikka hallitsee kaikki Iijoen voimalaitoksia yhtenä kokonaisuutena. Jokisäätöautomatiikka tehostaa tärkeää säätövoiman tuotantoa ja ottaa ympäristön entistä paremmin huomioon.

Digitalisaatio auttaa vesivoimaa pienentämään ympäristövaikutuksia

Digitalisaation kehitys tuo vesivoimaan uusia apuvälineitä vesiympäristön hoitoon. Sään ja vesimäärän ennustaminen tarkentuu, ympäristön muutokset havaitaan yhä paremmin ja kalatiet muuttuvat älykkäämmiksi.

Digitalisaatio ja lämpövoima

Lämpövoimatuotanto on digitalisaation myötä uusien mahdollisuuksien äärellä. Laiteinvestointien sijaan laitoksilla satsataan älykkyyteen ja kokeilevilla, matalan kynnyksen pilottihankkeilla tavoitellaan joustavampaa tuotantoa, parempaa energiatehokkuutta ja entistä pienempiä päästöjä. Digitaalisuus on tuonut uudenlaisen, kokeilevan kulttuurin lämpövoimatuotantoon. Nykyaikaisessa toimintaympäristössä on ymmärretty, että riskinhallinnan sijaan myös harkitulla riskinotolla on sijansa.

Rauman Biovoima - esimerkki pitkälle digitalisoidusta CHP-laitoksesta

Rauman Biovoiman voimalaitos on esimerkki modernista lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksesta. Digitaalisuus on keskeistä erinomaisessa luotettavuudessa, hyötysuhteessa ja ympäristöystävällisyydessä.

Digitalisaatio ja ydinvoima

Teollisuuden Voiman OL3-laitosyksikkö on yksi maailman edistyksellisimmistä ydinvoimaloista. Tuotannon hallintaa, automaatiota, datan keruuta ja hyödyntämistä, itsediagnostiikkaa ja turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty ja testattu jo vuosia, jotta kaikki on voimalan käyttöönottopäivänä valmista.

Blogissa: Keskitymmekö kunnossapidossa oikeisiin asioihin?

Kun puhutaan kunnossapidon digitalisaatiosta, puhutaan usein mittaamisesta ja häiriöiden ennustamisesta. Puhutaanko silloin oikeista asioista? Pitäisikö puhua optimaalisesta käytöstä ja estää vikaantumista, kysyy Pohjolan Voiman tuotanto-omaisuuden hoidosta vastaava Kaj Råtts.
Keskitymmekö kunnossapidossa oikeisiin asioihin?

Blogissa: Digitalisaatio muuttaa ja haastaa energia-alaa

Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti energia-alaa. Pilottihankkeiden ja kokeilujen myötä voimalaitosten operointi tehostuu ja samalla koko ala kehittyy. Myös osaaminen uudistuu. Tulevaisuudessa ala tarvitsee yhä enemmän ict-osaajia sekä analytiikan ja tekoälyn taitajia, kirjoittaa Pohjolan Voiman suunnittelupäällikkö Jarmo Tervo blogissamme.