Digitalisaatio

Digitalisaatio ja Pohjolan Voima

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa monin tavoin energiantuotantomuotoja. Juttusarjassa pohdimme digitalisaation vaikutuksia vesi-, lämpö- ja ydinvoimaan.

Digitalisaatio ja vesivoima

Digitalisaatio on muuttanut vesivoiman tuotantoa ja vaikuttanut esimerkiksi vesistöjen hoitotöihin. Useimmat vesivoimalat näyttävät kutakuinkin samalta kuin valmistuttuaan vuosikymmeniä sitten. Niiden sisällä sen sijaan on muuttunut moni asia. Vesivoimalat ovat teknisesti hyvin moderneja: laitoksia ajetaan etänä ja tuotantoa optimoidaan älykkään digitekniikan avulla.

Digitalisaatio auttaa vesivoimaa pienentämään ympäristövaikutuksia

Sukellustöitä Melon voimalaitoksella Kokemäenjoella

Digitalisaation kehitys tuo vesivoimaan uusia apuvälineitä vesiympäristön hoitoon. Sään ja vesimäärän ennustaminen tarkentuu, ympäristön muutokset havaitaan yhä paremmin ja kalatiet muuttuvat älykkäämmiksi.

Timo Määttä - mies vesivoiman automaatiomurroksen taustalla

Timo Määttä

Vesivoiman automaatio eli älykäs itseohjautuvuus on kehittynyt valtavia askeleita vuosikymmenten saatossa. Timo Määttä, automaatiomestari, on nähnyt läheltä viimeisen 20 vuoden kehityskaaren.

Digitalisaatio ja lämpövoima

Lämpövoimatuotanto on digitalisaation myötä uusien mahdollisuuksien äärellä. Laiteinvestointien sijaan laitoksilla satsataan älykkyyteen ja kokeilevilla, matalan kynnyksen pilottihankkeilla tavoitellaan joustavampaa tuotantoa, parempaa energiatehokkuutta ja entistä pienempiä päästöjä. Digitaalisuus on tuonut uudenlaisen, kokeilevan kulttuurin lämpövoimatuotantoon. Nykyaikaisessa toimintaympäristössä on ymmärretty, että riskinhallinnan sijaan myös harkitulla riskinotolla on sijansa.

Rauman Biovoima - esimerkki pitkälle digitalisoidusta CHP-laitoksesta

Rauman biovoiman voimalaitos

Rauman Biovoiman voimalaitos on esimerkki modernista lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksesta. Digitaalisuus on keskeistä erinomaisessa luotettavuudessa, hyötysuhteessa ja ympäristöystävällisyydessä.

Janne Mäkelä: Moderni tekniikka vaatii modernit työtavat

Janne Mäkelä, Laanilan Voima Oy

Janne Mäkelän työ prosessinhoitajana Laanilan Voiman biovoimalaitoksella on muuttunut laitostekniikan kehityksen myötä. Laitosta on modernisoitu, mikä on lisännyt käyttövarmuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöhyötyjä.

Digitalisaatio ja ydinvoima

Teollisuuden Voiman OL3-laitosyksikkö on yksi maailman edistyksellisimmistä ydinvoimaloista. Tuotannon hallintaa, automaatiota, datan keruuta ja hyödyntämistä, itsediagnostiikkaa ja turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty ja testattu jo vuosia, jotta kaikki on voimalan käyttöönottopäivänä valmista.

Blogissa: Digitalisaatio muuttaa ja haastaa energia-alaa

Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti energia-alaa. Pilottihankkeiden ja kokeilujen myötä voimalaitosten operointi tehostuu ja samalla koko ala kehittyy. Myös osaaminen uudistuu. Tulevaisuudessa ala tarvitsee yhä enemmän ict-osaajia sekä analytiikan ja tekoälyn taitajia, kirjoittaa Pohjolan Voiman suunnittelupäällikkö Jarmo Tervo blogissamme.