Digitalisaatio auttaa vesivoimaa pienentämään ympäristövaikutuksia

Digitalisaation kehitys tuo vesivoimaan uusia apuvälineitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sään ja vesimäärän ennustaminen tarkentuu, ympäristön muutokset havaitaan yhä paremmin ja kalatiet muuttuvat älykkäämmiksi.

Vesivoima on uusiutuvaa ja hiilidioksiditonta energiaa, mutta samalla tuotannosta syntyy ympäristövaikutuksia, joiden minimoiminen on tärkeää.

PVO-Vesivoima Oy:n ympäristöpäällikkö Aaro Horsma

– Olemme pystyneet askel kerrallaan pienentämään ihmisiin, kaloihin ja eliöstöön liittyviä ympäristövaikutuksia. Yksi syy siihen on nimenomaan digitalisaation kehittyminen, PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma kertoo.

Voimakkaimmin vesivoiman tuotanto vaikuttaa vedenpinnan korkeuteen, joille on määrätty ylä- ja alarajat eri säännöstelyalueilla. Digiaikakaudella tiedon määrä ja tarkkuus sääennusteissa, vesistöjen pintakorkeuksissa ja joen virtaamissa ovat kasvaneet valtavasti.

– Vedenpintojen hallinta on tarkentunut merkittävästi vuosikymmenten aikana. Mitä paremmin pystymme suhteuttamaan toimintamme luonnon käyttäytymiseen, sitä ympäristöystävällisempää vesivoimasta saadaan.

Kehittyvä kamerateknologia vesivoiman tukena

Älykäs teknologia, jolla kerätään tietoa ympäristöstä, kehittyy tällä hetkellä vauhdilla. Vesivoimassa kamera- ja luotainteknologiaa käytetään muun muassa laitoksen ulkokuoren ja lähiympäristön arvioimisessa. Kunnossapidossa on tärkeää tietää, missä yleiskunnossa laitoksen vedenalaiset rakenteet ovat ja miten eroosio muokkaa joenpohjaa.

Vas. Caverion Oy:n sukeltaja Marko Kerola auttaa sukeltaja Jaakko Vähäkuopusta laskeutumaan veteen. Kuva: Kai Tirkkonen

– Veden yläpuolisissa osissa käytetään laserkeilausta ja alapuolisissa kaikuluotausta. Jos vedenalaisissa kuvissa näkyy mahdollisia ongelmapaikkoja, korjausten tarvetta voidaan selvittää tarkemmin sukellustyönä.

Suurimmat kehitysaskeleet ovat vielä edessä. Horsma uskoo, että älykameroista, satelliiteista ja muista tehokkaista skannausmenetelmistä on tulevaisuudessa vielä paljon hyötyä vesivoimalle.

– Näin talvella meitä kiinnostaa esimerkiksi lumen vesiarvot ja kesäisin rantaviivojen kunto. Uskon, että tällaista tietoa voidaan kerätä tulevaisuudessa paljon helpommin ja tarkemmin.

Älykalatiet ovat tulevaisuuden ratkaisu

Yksi PVO-Vesivoiman tärkeimmistä ympäristötavoitteista on palauttaa vaelluskalojen luonnonkierto laajapohjaisessa yhteistyössä. Tällä hetkellä digitalisaation kannalta edistyksellisintä työtä tehdään Raasakan älykalatien suunnittelussa.

Kalatien rakentaminen aloitetaan todennäköisesti joko tänä tai ensi vuonna. PVO-Vesivoima haki yhdessä Metsähallituksen kanssa lupaa kalatien rakentamiseen viime vuoden maaliskuussa. Yhtiö odottaa lupaa, jotta pääsee töihin.

– Kalatien toimivuuden ja kalojen seuranta tulee olemaan poikkeuksellisen tarkkaa. Seurannassa hyödynnetään optisia kameroita ja ultraäänikameroita.

– Kamerat tunnistavat, milloin kaloja lähestyy voimalaa, jolloin houkutusvirtausta vahvistetaan. Kalatie toimii silloin paremmin ja taloudellisemmin, Horsma kertoo.

Katso myös

Suomen kehittynein jokisäätöautomatiikka ohjaa Iijoen voimalaitoksia

Uusi prosessinohjaus- ja optimointiohjelmisto sekä tehostaa säätövoiman tuotantoa että hyödyttää ympäristöä.
Lue jokisäädöstä