OL3:n digitaalisuus on globaalistikin edistyksellinen

Teollisuuden Voiman OL3-laitosyksikkö on yksi maailman edistyksellisimmistä ydinvoimaloista. Tuotannon hallintaa, automaatiota, datan keruuta ja hyödyntämistä, itsediagnostiikkaa ja turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty ja testattu jo vuosia, jotta kaikki on voimalan käyttöönottopäivänä valmista.

OL3-projektin loppuvaihe on ennen kaikkea tuotantoprosessin ja digitaalisten järjestelmien toimivuuden testaamista. Vuosien työ lähestyy loppusuoraa.

– Ydinvoimala tarvitsee laajan digitaalisten järjestelmien kokonaisuuden. Samalla sen pitää kuitenkin olla erittäin toimintavarma ja turvallinen, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen sanoo.

– Arviolta noin kaksi kolmasosaa digitaalisesta suunnittelutyöstä liittyy turvallisuuden varmistamiseen. Uusin digiteknologia tuo tehokkaita työkaluja reagoida poikkeustilanteisiin etukäteen ja ratkaista niitä nopeasti.

Ääretön määrä dataa

Silvennoinen arvioi OL3:n olevan digitalisaation hyödyntämisessä yksi maailman edistyksellisimpiä ydinvoimaloita. Ohjaamoon, laitoksen hermokeskukseen, virtaa valtava määrä dataa järjestelmistä ja sensoreista.

– OL3 on ensimmäisiä täysin digitalisoituja ydinvoimaloita maailmassa. Järjestelmissä on älyä, joka yhdistelee datamassoja ja tekee niistä huomionarvoisia havaintoja. Ohjaamo ja kunnossapito saavat omaan päätöksentekoonsa jalostettua tietoa.

Tarkasta datasta voi nähdä lähestyvät huoltotarpeet jo ennen prosessiin syntyviä häiriöitä. Kun huoltotyöt ennakoidaan paremmin, laitoksen toimintavarmuus paranee.

– Ihmisten työnteko laitoksessa ja sen tukitoimissa on entistä enemmän tietotyötä, jossa analysoidaan dataa, ja voidaan sen perusteella yhdessä suunnitella tulevaa ja tehdä päätöksiä.

Kyberturvallisuus on tärkeää

TVO:lla on kyberturvallisuuden varmistamiseksi Olkiluodossa oma suojattu sisäverkko. Laitosten tietojärjestelmät ovat oma saarekkeensa. Ainoastaan tarkasti rajattu osa laitosyksiköiden tiedosta voidaan siirtää ulkoisen verkon kautta viranomaisille ja muille sidosryhmille.

– Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Meidän on tärkeää arvioida kyberturvallisuutta koko ajan kriittisesti, kun laitosten teknologia kehittyy ja maailma muuttuu.

Laitoksen turvallisuus on suunniteltu sipulinkuorimallilla. Laitoksen normaalin ohjausjärjestelmän lisäksi on suojausjärjestelmä, ja sen toiminnot on vielä varmistettu erillisillä varmuusjärjestelmillä, jotka voidaan ottaa käyttöön, jos ensisijaiset järjestelmät eivät toimisi. Lisäksi kukin järjestelmä koostuu useasta rinnakkaisjärjestelmästä, joten toiminnot on varmistettu moninkertaisesti.

– Meillä on apuna OL3-simulaattori, jonka ohjaamo näyttää täysin samalta kuin oikea ohjaamo ja jossa laitos toimii niin kuin sen on suunniteltu toimivan. Testaamme siellä laitoksen ohjaus- ja turvajärjestelmiä ja harjoittelemme laitoksen käyttöä sekä erilaisia poikkeustilanteita, Silvennoinen kertoo.