30.8.2021 Uutiset

Suomen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten toi­mi­vuus on usean tahon yh­teis­työn tulos – PVO-Ve­si­voi­ma työl­lis­tää pai­kal­li­sia maan­ra­ken­nus­yrit­tä­jiä patojen kun­nos­sa­pi­don ja ym­pä­ris­tön­hoi­to­työn kautta

PVO-Vesivoima on työllistänyt paikallisia yrittäjiä patoalueiden kunnostus- ja ympäristönhoitotöissä jo vuosikymmenien ajan. Ympäristönhoitotöihin kuuluvat myös rantojen kunnostukset sekä maa- ja pohjapatojen raivaukset…