Pohjolan Voiman 75-vuotisesta taipaleesta kertova kirja. Se kuvaa suurta, yksityistä suomalaista energiantuottajaa. Se kertoo peräänantamattomuudesta, sitkeydestä ja pragmaattisuudesta. Se kertoo myös eteenpäin katsomisesta ja uusista asioista innostuvista ihmisistä.

Samalla kirja pyrkii kuvaamaan aikojen ja arvojen muuttumista. Pohjolan Voima on historiansa aikana muuntunut jo monta kertaa: vesivoimayhtiöstä tuli ensin myös lämpövoiman tuottaja, sitten ydinvoimayhtiö, myöhemmin suomalaisen tuulivoiman pioneeri ja pohjoisen Euroopan suurimpia biovoiman rakentajia. Viime vuosina se on sopeutunut nopeasti etenevään energiamurrokseen.
Mihin se muuntuu seuraavaksi?

Kirja perustuu yhtiön ensimmäisen 50 toimintavuoden ajalta vuonna 1993 julkaistuun Kai Hoffmanin erinomaiseen ja perinpohjaiseen Pohjolan Voiman historiikkiin. Tämän kirjan painopiste on vuodesta 1993 eteenpäin.