Rauman Biovoiman tuhkalla korvataan maarakentamisessa tarvittavaa sementtiä – resurssitehokas toimintatapa säästää ympäristöä 

Rauman Sampaanalanlahden kenttäprojektissa UPM Rauman tehtaan alueella sijaitseva vanha satama-allas muutetaan varastoalueeksi. Kymmenvuotisessa kiertotaloushankkeessa teollisuuden sivuvirtoja valjastetaan maarakentamisen käyttöön. Sampaanalanlahden satama-allas on täytetty massalla, jonka sidosaineena on Rauman Biovoiman voimalaitoksessa syntynyttä tuhkaa. Maaperän lujittamiseen käytetty tuhka korvaa sementtiä, mikä tarkoittaa merkittävästi pienempiä päästöjä.

”Olemme pystyneet korvaamaan yli 50 prosenttia normaalisti käytettävästä sementistä tuotannostamme syntyneellä tuhkalla. Tämä on vähentänyt rakentamisen hiilidioksidipäästöjä yli 50 prosenttia. Tuhka syntyy alueen vieressä olevassa voimalaitoksessa, jolloin kuljetusmatka Sampaanalanlahdelle on lyhyt ja säästää osaltaan ympäristöä. Myös uusiutumatonta luonnon kiviainesta on käytetty yhteensä jopa 70 prosenttia tavallista vähemmän. Hankkeen käyttöön on valjastettu muitakin lähellä muodostuneita teollisuuden sivuvirtoja ja jätejakeita, kuten sellutehtaan viherlipeäsakkaa sekä sataman ruoppauksessa syntynyttä maamassaa”, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Niin kutsutussa massastabiloinnissa maaperää vahvistetaan lisäämällä siihen sidosainetta. Sampaanalanlahden täytössä käytetty tuhkan ja muiden materiaalien yhdistelmä on laajan mittakaavan maarakentamisessa uniikki. Tässä hankkeessa stabiloitava kerros ulottuu kuudesta yhdeksään metriin vedenpinnan alapuolelle. Myös kentän pintarakenteissa on hyödynnetty tuhkaa.

Tulokset voidaan toisintaa tulevissa hankkeissa tuotettujen oppaiden avulla

Sampaanalan kenttäprojekti alkoi jo vuonna 2013. Vuonna 2016 Sampaanalanlahden kenttäprojektista tuli osa EU:n komission tukemaa valtakunnallista Circwaste-kiertotaloushanketta, joka tähtää teollisuus- ja kotitalousjätteen kierrätyksen lisäämiseen. Hanke päättyy loppuvuoden 2023 aikana, mutta Sampaanalanlahden täyttö jatkuu itsenäisesti seuraavassa vaiheessaan toisen satama-altaan täytöllä. Circwaste mahdollisti laajojen materiaalitestausten tekemisen hankkeen yhteydessä.

”Saimme paljon uutta tietoa tuhkarakentamisesta. Hankkeesta saatuja tietoja on hyödynnetty uusiorakentamiseen liittyvissä ohjeistuksissa. Niiden avulla uusiomateriaaleista saadaan tulevaisuudessa resurssitehokkaasti tasalaatuista ja kiertotaloutta tukevaa ainesta maarakentamiseen”, Pitkänen sanoo.

Rauman Biovoiman voimalaitos (keskellä) UPM Rauman tehdasalueella.
Rauman Biovoiman voimalaitoksen (keskellä) tuhkaa on hyödynnetty Sampaanalanlahden satama-alueen täytössä kiertotaloushankkeessa kymmenen vuoden ajan. Kuva kesältä 2023.
Rauman Biovoiman voimalaitos vuonna 2006.
Rauman Biovoiman voimalaitos ja taustalla Sampaanalanlahden satama-allas ennen kenttäprojektin alkua. Kuva vuodelta 2006.