Nuorten ilmastohuippukokous: eroon fossiilisista

Paljonko lämpöenergia tuottaa hukkaa? Tulisiko ihmisten vähentää energiankulutusta, vaikka se olisi päästötöntä? Montako kalaa on tänä vuonna siirretty vesivoimaloiden yläjuoksulle kutemaan?

Muun muassa näiden kysymysten äärellä oltiin lauantaina 18. marraskuuta, jolloin nuoret ympäri Suomea kokoontuivat keskustelemaan ja vaikuttamaan sekä keskenään että päättäjien kanssa. Kyseessä oli Helsingin Messukeskuksessa järjestetty Nuorten ilmastohuippukokous, jossa kannettiin yhteistä huolta ilmastokriisistä ja luontokadosta.

Tilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 600 nuorta ja 40 nuorisojärjestöä eri puolilta Suomea. Päivän yhteisenä tavoitteena oli oppia, miten tulevat päättäjät voivat yhdessä vaikuttaa ilmaston tilaan niin, että heidän edessään olisi ratkaisukeskeinen tulevaisuus. Kantavana ajatuksena oli, että ihminen ei saa enää ottaa luonnosta yliotetta. Se tie on nyt kuljettu loppuun.

Nuoret kokoontuivat päivän aikana erilaisiin työpajoihin, joissa jalostuneet ajatukset kerättiin yhteen ja joiden pohjalta kirjoitettiin julkilausuma. Jokainen nuori sai siis halutessaan osallistua julkilausuman työstöön. Yhteensä 195 nuorta allekirjoitti dokumentin, joka nuorisojärjestöjen hyväksynnän jälkeen luovutettiin pääministeri Petteri Orpolle joulukuun alussa.

Vahvojen teesien julkilausuma

Julkilausuma tiivisti mitä parhaalla tavalla tulevaisuuden päättäjien huolet. Se otti kantaa esimerkiksi fossiilisista polttoaineista irtautumiseen sekä siihen, miten energiankulutusta tulee vähentää. Samalla peräänkuulutettiin oikeudenmukaisuutta ilmastotoimiin siten, että BKT:n kasvattamista tulee peilata myös luontoa ja eläimiä kunnioittaen.

Nuoret nostivat esille myös ilmastokriisin globaalisuuden. He korostivat kansainvälisten standardien laatimista viherpesulle. Ympäristömerkityn tuotteen tulee olla oikeasti ympäristöystävällinen. Julkilausumassa otettiin esille myös ympäristösertifikaatit, joiden indikaattorit tulee muuttaa läpinäkyviksi.

Edelleen toiveena esitettiin, että nuorille on tarjottava enemmän ymmärrettävää tietoa ilmastoriskeistä ja ilmastointerventioista, kuten auringon säteilyn hillinnästä.

Nuorten tietoisuus ympäristön tilasta otettava vakavasti

Yksi tilaisuuden päätukijoista oli Pohjolan Voima. Yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen sekä yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski vastasivat nuoria askarruttaviin kysymyksiin ’Irti fossiilisista’ -työpajassa, jossa käsiteltiin eri energiamuotojen kestävyyttä ja tulevaisuutta. Pohjolan Voiman ryhmissä puhuttiin vesivoimasta ja lämpövoimasta.

”Nuorilta tuli fiksuja kysymyksiä. Näen, että meillä on kasvamassa ajattelevia asiantuntijoita, joiden tietoisuus ympäristön tilasta tulee meidän kaikkien ottaa vakavasti. Minulle oli tärkeää avata nuorille Pohjolan Voiman työtä ympäristön eteen. Saamme olla ylpeitä kunnianhimostamme, vaikka totta kai työskentelemme tavoitteellisesti koko ajan yhteisen luonnon eteen”, toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen kertoo.

Kalateiden rakentaminen kiinnosti

Kalatiet herättivät nuorissa paljon kiinnostusta. Heidän kanssaan käytiin hyvä keskustelu siitä, että Pohjolan Voima toivoo itsekin kalateiden mahdollisimman nopeaa rakentamista. Tämä tarkoittaa luvituksen nopeuttamista ja sujuvoittamista, mikä onkin kirjattu tavoitteina hallitusohjelmaan.

”Vaikutamme aktiivisesti siihen, että hallitusohjelmaan kirjatut meille tärkeät asiat toteutuvat. Teemme jo nyt hyvää yhteistyötä vesivoimaloiden alueella asuvien paikallisten kanssa. Vuoropuhelu on avointa ja rakentavaa ja monet heistä tunnemme henkilökohtaisesti”, Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Koski valaisee.

Pohjolan Voiman ständillä kävi kuhina koko päivän. Tarjolla oli äänestys, jossa nuoret saivat valita heidän mielestään kolme tärkeintä teemaa Pohjolan Voiman vastuullisuustyössä. Teemat oli otettu suoraan yhtiön vastuullisuusohjelmasta. Nuorten mielestä tärkeimmät kolme olivat:

  • Puhdas energiantuotanto
  • Luonnon monimuotoisuus ja vesistöjen tila
  • Vastuullinen toiminta koko arvoketjussa

Pohjolan Voiman sähköntuotannosta jo 97 % on hiilineutraalia. Yhtiön tavoitteena on 99 % vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannossa vastaavat luvut ovat 80 % ja 85 % niin ikään vuoteen 2025 mennessä.

Terveiset energia-alan päättäjille

Päivän päätteeksi nuorilta kysyttiin, mitä terveisiä he haluaisivat lähettää energia-alan päättäjille. Tässä niistä muutama:

Onko suunnitteilla uusia energiamuotoja ja jos, niin mitä ne ovat?

Hyvä, että energiayhtiöt keskittyvät hiilineutraalin tuotannon saavuttamiseen.

Jatkakaa hyvää työtä!