Ajankohtaista Pohjolan Voiman PUHTI-pumppuvoimalaitoshankkeesta 

Luet Pohjolan Voiman ensimmäistä uutiskirjettä PUHTI-pumppuvoimalaitoksestamme. Meille on ensiarvoisen tärkeää pitää tiiviisti yhteyttä hankkeemme sidosryhmiin, jotta kemijärveläiset ja muut keskeiset sidosryhmämme saavat tietoa ja voimme käydä vuoropuhelua hankkeesta, sen vaikutuksista ja etenemisestä.

Useita sidosryhmätilaisuuksia pidetty – palaute pääosin positiivista 

Julkistimme karkauspäivänä 29.2.2024 suunnitelmamme investoida noin 500 megawatin pumppuvoimalaitokseen Kemijärven Askanaavalle. Maaliskuun alusta lähtien olemme järjestäneet keskustelutilaisuudet maanomistajien, paliskunnan, osakaskuntien, kaupunginvaltuutettujen, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa Kemijärvellä, minkä lisäksi olemme taustoittaneet päättäjiä Helsingissä. Seuraavaksi ovat vuorossa keskustelut Askanselän kesäasukkaiden kanssa.  Palaute hankkeestamme on ollut tähän mennessä pääosin positiivista ja kannustavaa, mistä kiitos teille. 

Suomen energiajärjestelmä tarvitsee lisää säätökykyä – Kemijärven seutu erinomainen paikkana 

Lähdimme hankkeeseen, koska arvioiden mukaan Suomen sähköntuotanto kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon lisääntyessä tarvitsemme säätökykyistä tuotantoa ja enemmän energianvarastointia Suomeen. Pumppuvoima on koeteltua teknologiaa, ja tuttua Norjan ja Itävallan kaltaisista vuoristoisista maista. Kemijärven seutu on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen alue, josta löytyy pumppuvoimaan tarvittavia korkeuseroja ja vesistöjä. 

Suunnittelu etenee – ympäristövaikutuksiin tarve paneutua huolella 

Suunnittelemme yläaltaaltaan noin 300 hehtaarin pumppuvoimalaitosta Kemijärven eteläpuolelle, viisi kilometriä olemassa olevalta Jumiskon voimalaitokselta länteen Askanaavan alueelle. Neuvottelemme parhaillaan yläaltaan maaomistajien kanssa ja tavoitteenamme on aloittaa maaperätutkimukset syksyn aikana.  Suunnittelemme myös ympäristövaikutusten arviointia ja tavoitteenamme on aloittaa ympäristövaikutusten arviointimenettely vuoden 2025 aikana. 

Sidosryhmätapaamisissa on noussut jo esille ympäristövaikutuksiin liittyviä huolia. Esillä ovat olleet erityisesti vaikutukset maa-alueisiin, porotalouteen ja pumppuvoimalan vaikutukset Kemijärveen. Olemme teettämässä tämän vuoden aikana dynaamis-hydrologisen selvityksen Askanselkää ja Kemijärveä varten eli miten pumppuvoimalan yläaltaasta Kemijärveen laskettava vesi vaikuttaisi esimerkiksi vedenpinnan vaihteluun ja veden virtauksiin. Uskomme, että energianvarastointi sopii Kemijärven rannalle ja olemme valmiita muiden hankkeiden kanssa tehtävään yhteisvaikutusten arviointiin. 

Olemme vastuullinen yhtiö – toimintatapanamme avoin ja kunnioittava vuoropuhelu 

Pohjolan Voiman tavoitteena on olla tunnustetusti vastuullinen energiayhtiö. Vastuullisuuteen kuuluu kattavien ympäristövaikutusten arvioinnin ja avoimen vuorovaikutuksen lisäksi myös taloudellinen vastuullisuus. Arviomme mukaan pumppuvoimalaitoksesta syntyvät kiinteistöverotuotot vahvistaisivat Kemijärven kaupungintaloutta, ja hanke onnistuessaan vahvistaisi alueen työllisyyttä. 

PVO-Vesivoiman toimitusjohtajana olen aidosti innoissani Suomen mittakaavassa merkittävästä hankkeesta, joka onnistuessaan tasaisi sähkönhinnan vaihtelua sekä vahvistaisi Suomen energiaomavaraisuutta ja taloutta paikallisesti. Realistin on kuitenkin tunnustettava, että olemme vielä alkumatkalla ja edessä on vielä moni selvitettäviä ja ratkottavia asioita. Olen iloinen, että vuoropuhelumme on alkanut hyvissä merkeissä. 

Aurinkoista kesälomaa toivottaen 

Jani Pulli 
toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy