Kemiralle päästötön energia on päätekijä hiilineutraaliuden saavuttamisessa

Kemiran tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Yhtenä edellytyksenä on päästötön ja kilpailukykyinen sähkö.
– Pohjolan Voiman rooli näissä talkoissa on suuri ja selkeä: se tuottaa päästötöntä energiaa. Tästäkin syystä Kemirakin on Pohjolan Voiman osakas, yritysvastuujohtaja Rasmus Valanko toteaa.

Kemiran yritysvastuujohtaja Rasmus Valanko
Kemiran yrityvastuujohtaja Rasmus Valanko

Kemianteollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen on valmistumassa syksyllä. Toimialan hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2045. Tämä tarkoittaa mittavaa prosessien sähköistämistä ja vuosittaisten investointien lähes kaksinkertaistamista.
– Kemianteollisuus on hyvin energiaintensiivinen ala. Monella muulla toimialalla tavoitteet ovat huomattavasti helpommin saavutettavissa. Joudumme tekemään lujasti töitä, jotta saamme uudet teknologiat käyttöön. Tästä syystä hiilineutraaliustavoite on kova, Rasmus Valanko sanoo.

Kemira tuottaa tuotteita vesi-intensiivisille aloille kuten paperi- ja selluteollisuudelle, öljy- ja kaasuteollisuudelle ja teolliseen ja kunnalliseen vesienkäsittelyyn. Yritys myy tuotteitaan yli 100 maahan, tuotantoa on yli 60 tehtaalla ja työntekijöitä 40 maassa. Yhtiön vastuullisuusperiaatteita toteutetaan kolmen teeman avulla, joissa kaikissa huomioidaan ympäristö.
– Nämä ovat vesi, kiertotalous ja ilmasto. Niissä meillä on suurin mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti. Vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan, paljon Kemiraa pidemmälle, Valanko arvioi.

Globaalit yritykset muutoksentekijöinä

Rasmus Valanko uskoo, että kemianteollisuudessakin yleinen ilmapiiri luo paineita ympäristöystävälliseen tuotantoon. Globaalit brändit ovat hänen mukaansa vahvoja muutoksentekijöitä.
Kemirakin haluaa olla edelläkävijöiden joukossa. Vastuullisuus otetaan huomioon yrityksen jokaisessa funktiossa ja liiketoimintayksikössä.
– Meillä on vahva tahto erottautua, sillä kaikki tällä toimialalla olevat yritykset eivät ole yhtä kunnianhimoisia. Vaikka jokainen asiakkaamme ei vielä oleta, että tuotantomme olisi täysin päästötöntä, olemme viimeisen vuoden aikana saaneet aiempaa enemmän kyselyitä tuotteidemme hiilijalanjäljestä, Valanko kertoo.

Teollisuuden sähköntarve kasvaa

Hiilineutraaliustavoite vaatii Kemiraltakin muutoksia materiaalien valmistuksessa, päästötöntä energiaa ja vähäpäästöisiä sekä tehokkaita prosesseja.
Kotimaisen päästöttömän sähkön merkitys yritykselle on erittäin suuri, sillä se on Suomen kuudenneksi suurin teollinen sähkönkuluttaja. Suomen toiminnot edustavat Kemirassa noin viidesosaa energiankulutuksesta ja täten myös viidesosaa Kemiran globaaleista hiilidioksidipäästöistä.

– Suuri osa meidän Suomessa käyttämästämme energiasta tulee Pohjolan Voimalta, ja se tukee todella hyvin meidän tavoitteitamme, Kemiran lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila sanoo.

Kemira on Pohjolan Voiman viidenneksi suurin omistaja. Pohjolan Voiman tavoitteena on vuonna 2020 tuottaa 95 prosenttisesti hiilidioksidineutraalia sähköä.

– Teollisuuden sähkönkäyttö tulee vain lisääntymään, kun sähköistyminen kasvaa. Silloin korvataan päästövapaalla sähköllä sellaista, mikä tuottaa tuotannossa päästöjä. Meille on merkityksellistä se, että Pohjolan Voimassa voimme yhteisesti hyödyntää investointeja. Yhdessä tekemällä saadaan tehokkuutta ja suuremman mittaluokan ratkaisuja, Kemiran energiapäällikkö Seppo Tuomisto muistuttaa.

Vastuullisuus on mahdollisuus

Kemirassa on havaittu, että useimpien yritysten puhe liittyy tänä päivänä enemmän ratkaisuihin kuin ongelmiin.
– Ennen ajateltiin, että vastuullisuus oli enimmäkseen riskien hallintaa. Nykyisin vastuullisuus on enemmänkin mahdollisuus ja kilpailuetutekijä. Vastuullisempi saa halvempaa rahoitusta ja on sitä kautta kilpailukykyisempi. Etua se tuo myös siinä mielessä, että vastuullinen yritys houkuttelee hyviä työntekijöitä. Se on myös innovaatiotekijä, sillä kun asetat uudet entistä vastuullisemmat reunaehdot, löytyy uusia tapoja tehdä asioita, Rasmus Valanko uskoo.

Hän korostaa, että ilmastonmuutosta vastaan taistellaan yhteisellä rintamalla. Ongelmien ratkaisuun tarvitaan mukaan koko arvoketju.
– On mahtavaa, että tavoitteemme Pohjolan Voiman kanssa ovat samanlaiset. Menemme käsi kädessä. Pohjolan Voima edesauttaa suomalaisen tuotannon toimintaedellytyksiä ja sen rooli näissä ilmastotalkoissa on suuri ja selkeä: se tuottaa päästötöntä ja kilpailukykyistä energiaa. Se on yksi tärkeä syy, miksi Kemirakin on osakkaana Pohjolan Voimassa, Rasmus Valanko toteaa.

Teksti: Annamari Nurminen


Takaisin Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa -sarjan pääsivulle