Päästötön sähkön luo edellytykset elinvoimaiselle teollisuudelle Suomessa

Pohjolan Voiman suurimman omistajan, UPM:n, tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Energiatoimialalla on Suomessa merkittävä rooli, kun teollisuus pyrkii päästöttömään tuotantoon.

UPM:n media- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.
UPM:n media- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman (vas.) ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

– On itsestään selvää, että fossiilisista polttoaineista sähköntuotannossa luovutaan. Kilpailukykyisen päästöttömän sähkön saatavuus Suomessa parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Meille on oleellista, että Pohjolan Voima tavoittelee hiilidioksidineutraalisuutta, toimii vastuullisesti ja huolehtii siitä, että sillä on tehokkaat tuotantolaitokset, UPM:n media- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman arvioi.

UPM:n tehtaat muodostavat Suomen suurimman sähkönkuluttajan. Samaan aikaan yhtiö on Suomen toiseksi suurin sähkön myyjä.

– Voimme muuttaa teollisuusprosesseja vähäpäästöisemmiksi, jos Suomessa voidaan turvata se, että päästötöntä sähköä on saatavilla. Silloin täällä on kaikki edellytykset elinvoimaiselle teollisuudelle, Sundman lisää.

UPM-Kymmene -konserni on Pohjolan Voiman suurin omistaja. Osakkuus tulee UPM Energyn ja UPM Communication Papersin kautta. UPM Energy omistaa lähinnä vesi- ja ydinvoimaosakkuuksia ja lisäksi muutaman tehtaan yhteydessä toimivat Pohjolan Voiman CHP-voimalaitokset.

– Jo nyt 97 prosenttia UPM Energyn sähkön hankinnasta on päästötöntä. Ajatuksemme on, että Pohjolan Voima ja UPM Energy ovat osa yhteiskunnan vähähiilisyysprojektia, Sundman sanoo.

Vastuullisuus integroitu strategiaan

UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren muistuttaa, että vastuullinen liiketoiminta on UPM:n yritysstrategian keskeinen osa.

– Vastuullisuus on kiinteä osa vuonna 2009 lanseerattua Biofore-strategiaamme, ja jo ennen sitä luovuimme erillisestä yritysvastuullisuusraportista. Tämän vuoden raportti on jo 13. integroitu raportti, Sami Lundgren sanoo.

UPM on liittänyt ilmastotavoitteensa osaksi YK:n puolentoista asteen sitoumusta. YK:n Global Compact -aloitteen myötä UPM lupaa tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

– Olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää vuoden 2015 tasosta fossiilisten polttoaineiden päästöjä 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, Lundgren selittää.

UPM lanseerasi syksyllä 2018 Beyond Fossils -brändilupauksen.

– Ajatuksemme on se, että UPM:n kaltaisella yrityksellä, joka perustaa kaiken toimintansa biomassaan ja vastuullisuuteen, voi olla merkittävästi suurempi ilmastovaikutus kuin pelkästään omien päästöjen vähentäminen. Me voimme luoda tähän maailmaan enemmän metsiä, voimme huolehtia siitä, että metsiä hoidetaan ja maailmaan saadaan enemmän hiilinieluja. Samalla voimme tuoda kuluttajille uusia innovatiivisia tuotteita, Stefan Sundman sanoo.

UPM on Suomen suurin metsänomistaja.
– Yrityksen omistamat metsät sitovat keskimäärin 1,3 miljoonaa tonnia hiiltä vuosittain, Sami Lundgren kertoo.

Globaaleja ilmastotoimia

UPM:llä on tehtaita 12 eri maassa ja asiakkaita yli sadassa maassa.
– Meillä on valtavasti henkilöstöä ja toimittajaketjuja, joiden jokaisen kohdalla pitää olla varma siitä, että kaikkiin kohdistuvat samat vaatimukset, Sundman ja Lundgren muistuttavat.

Vastuullisuutta voidaan toteuttaa myös kustannustehokkaasti.
– Olemme käyneet vuoden ajan läpi omia laitoksiamme. Tiedämme nyt globaalisti jokaisen laitoksen päästövähennysmahdollisuudet ja meillä on niille hintalappu. Oleellistahan on, että tehtävät keinot ovat mahdollisimman kustannustehokkaita, Stefan Sundman pohtii.

Vastuullisuustietoisuus kasvaa

Sami Lundgren kertoo, että UPM myös uusii laitoksiaan, tekee tuulivoimasopimuksia ja on vastikään tilannut käyttöönsä seitsemän uutta LNG-laivaa.
– Teemme koko ajan konkreettisia asioita. Pelkästään näillä viimeaikaisilla hankinnoilla saavutamme yli puolen miljoonan tonnin päästövähennykset, hän mainitsee.

Sami Lundgren ja Stefan Sundman näkevät, että kestävä kehitys on ainoa mahdollinen pohja tulevaisuuden liiketoiminnalle.
– Sijoittajat ovat hyvin kiinnostuneita vastuullisuudesta yrityksen strategioissa. Vastuullisuustietoisuus omistajien, asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa on kasvanut merkittävästi. Eskalaatio on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, Sundman muistuttaa.

UPM:ssä ajatellaan, että yrityksen vastuulliset ratkaisut muuttavat muidenkin toimintatapoja. Koko arvoketju hyötyy.
– Me uskomme, että talousmallit muuttuvat ja kasvu tulee ympäristötietoisemmin ja vastuullisemmin. Esimerkiksi sähkömaailma on valtavassa murroksessa. Ei sähköistyminen ole ratkaisu, ellei sähkö ole päästötöntä. Tässä kehityksessä niin Pohjolan Voimalla kuin UPM Energyllä on tärkeä rooli, Stefan Sundman sanoo.

Teksti: Annamari Nurminen


Takaisin Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa -sarjan pääsivulle