Meillä on vastuu puhtaammasta maailmasta

Pohjolan Voimalla on selkeä tiekartta fossiilisen energiantuotannon alasajoon. Yhtiön sähköntuotannon hiilidioksidineutraalisuus nousee pian nykyisestä noin 90 prosentista 95 prosenttiin.

Ratkaisevaa voimaa. Näin painokkaasti kuvaa Pohjolan Voiman uusi strategia yhtiön tehtävää. Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen on tyytyväinen uusiin strategisiin linjauksiin.

– Olen iloinen, että Pohjolan Voimalla on nyt yhdessä omistajien kanssa tehty strategia, joka antaa selkeän suunnan, mihin yhtiö on menossa. Haluamme olla ratkaisevaa voimaa sekä yhteiskunnallisesti että asiakkaillemme.

– Pohjolan Voima on toiminut jo 76 vuoden ajan ja tehnyt ratkaisuja, jotka ovat vieneet yhtiötä eteenpäin. Olemme todistaneet teollamme, että huolehtimalla asiakkaidemme kilpailukyvystä luomme hyvinvointia ja puhtaampaa maailmaa. Tällä tiellä jatkamme.

Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

Vastuullisen toiminnan mahdollistaja

Pohjolan Voimalla on 23 omistajaa, jotka ovat myös yhtiön asiakkaita. Pohjolan Voima tuottaa heille sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. Omistajien joukossa on suomalaisia vientiteollisuusyrityksiä, energiayhtiötä ja kaupunkeja.

– Olemme kustannustehokas, turvallinen toimija. Olemme auttaneet asiakkaitamme toimimaan vastuullisesti ja pärjäämään globaaleilla markkinoilla. Hiilidioksidineutraalisuus on myös asiakkaillemme tärkeää ja jo nyt tuottamastamme sähköstä noin 90 prosenttia on hiilidioksidineutraalia.

Hiilioksidineutraalius on yhtiöille kilpailutekijä, joka korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän.

– On ollut ilahduttavaa seurata yritysten käyttäytymisessä ja arvoissa tapahtunutta muutosta. Muutos on tapahtunut myös kysynnän kautta: yritykset pärjäävät markkinoilla, kun ne toimivat vastuullisesti. Lisäksi sijoittajat edellyttävät vastuullisuutta, koska ne saavat siitä yhä paremman tuoton.

Vesivoima korvaa turpeen säätövoimana

Hiilidioksidineutraalius ei ole Pohjolan Voimalle uusi asia, vaan sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä jo vuosikymmenien ajan. Yhtiön nykyisenä tavoitteena on saavuttaa 95 prosentin hiilineutraalius.

– Olkiluoto 3 auttaa meitä tavoitteemme saavuttamisessa, Tykkyläinen sanoo.

Seuraavaa prosenttitavoitetta ei ole laadittu, mutta Tykkyläisen mukaan fossiiliset polttoaineet, turve mukaan lukien, jäävät yhtiössä lähitulevaisuudessa käynnistys- ja varapolttoaineeksi. Yhtiössä seurataan myös tarkasti, miten eri energiantuotantomuodot kehittyvät.

Lisäksi Pohjolan Voima haluaa kehittää sähkömarkkinoiden toimintaa niin, että hiilineutraalista sähköntuotannosta saataisiin valtakunnallisesti paras hyöty irti.

– Vesivoima on kestävä tuotantomuoto, jota voidaan käyttää säätövoimana. Säätövoima on koko sähköjärjestelmän ylläpidon ja yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Vesivoiman avulla välttäisimme fossiilisen tuotannon tarpeen sähkönkysynnän piikkihetkinä.

Huipputekijä fossiilisen energiantuotannon alasajossa

Tykkyläinen muistuttaa, että Pohjolan Voima on huippuosaaja silti yhdessä fossiilisen energiantuotannon osa-alueessa: sen päättämisessä.

– Pidämme huolta voimalaitoksista niiden elinkaaren loppuun asti. Puramme parhaillaan kahta hiililauhdelaitosta. Sekin on tehtävä kestävästi, vastuullisesti ja ammattitaidolla.

– Ydinvoimassa meillä on maailman pisimmälle viety loppusijoitusratkaisu. Posiva on siinä bechmark maailmalla. Olemme myös miettineet, miten ydinvoimalat aikanaan suljetaan.

Teksti: Jaana Parkkola


Takaisin Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa -sarjan pääsivulle