Kymppivoiman Renvall: Päästöttömyys on jo kaupallinen reunaehto

– Jossain vaiheessa Suomessakin kuviteltiin, että päästöttömyydestä tulisi sähkönmyynnille lisäansaintamahdollisuus. Näin ei kuitenkaan käynyt. Nyt ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa asiakas ei enää hyväksy muuta kuin päästötöntä sähköä, sanoo Kymppivoima Oy:n toimitusjohtaja Anders Renvall.
Kymppivoima Oy on Pohjolan Voiman kolmanneksi suurin omistaja.

Suurten kuntien omistama Kymppivoima tuottaa sähköä kymmenelle osakkaalleen Itä- ja Pohjois-Suomessa. Yhtiöllä on tuotanto-osuuksia yli 20 eri voimalaitoksessa. Tavoitteena on jatkuvasti lisätä uusiutuvien ja päästöttömien energiamuotojen osuutta niissä.

– Osakkaamme ovat kunnallisia sähköyhtiöitä. Heille toimittamamme sähkön ehtona on päästöttömyys. Meille se tarkoittaa sitä, että me pohdimme jatkuvasti, kuinka täysin päästötöntä sähköä jatkossa lisätään, Renvall kertoo.

”Me pystymme tekemään valintoja”

Anders Renvallin johtama Kymppivoima tuottaa ja hankkii energiaa sähköyhtiöille, jotka myyvät sitä omille asiakkailleen.

– Pohjolan Voiman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat meille äärimmäisen merkityksellisiä. Sähkön myyjät vaativat päästöttömyyttä, ja paineet ovat siirtyneet sähkön tuottajille.

Kymppivoima Oy:n toimitusjohtaja Anders Renvall
– Pohjolan Voima tarjoaa pitkäjänteistä ja turvattua sähköä kunnallisille sähköyhtiöille. Yhdessä tekemällä saadaan parempi ratkaisu, kuin että jokainen tekisi asiat itsenäisesti, Kymppivoima Oy:n toimitusjohtaja Anders Renvall sanoo.

Omistajat ovat Renvallin mukaan asettaneet Kymppivoimalle tavoitteen, jonka mukaan yhtiö on vuonna 2025 täysin päästötön.

– Meillä on se etu, että me pystymme tekemään valintoja, jotka edistävät päästöttömyystavoitteitamme. Sähkön myynnin kannalta päästöttömyys ei ole mahdoton tavoite. Tilanne on toisenlainen esimerkiksi kaukolämmössä, sillä lämmöntuotantokoneiston muuttaminen päästöttömäksi on paljon isompien tekojen takana, hän pohtii.

Päästötön tuotanto on kilpailukykyistä

Anders Renvall korostaa, että hiilineutraalius on sähkön tuotannon osalta jo kaupallinen reunaehto. Kymppivoiman periaatteet tukevat välillisesti myös kuntien hiilineutraaliustavoitteita.

– Omistajakuntien sähköyhtiöt toimivat liiketoimintaperusteisesti. On siis puhdas riskinhallinnallinen toimenpide, että päästöllisestä sähköstä on johdonmukaisesti hankkiuduttu eroon. Olemme panostaneet muun muassa tuulivoimaan EPV:n omistajana, Renvall kertoo.

Kymppivoimalla on Pohjolan Voiman ja EPV Energian tuotantokanavien lisäksi osuus ruotsalaisesta vesivoimayhtiöstä sekä pienvesivoimatuotantoa Norjassa.

– Vaikka uusiutuvasta ei saadakaan lisähintaa, se ei myöskään aiheuta lisäkustannuksia. Päästötön tuotanto on täysin kilpailukykyistä, hän lisää.

Renvallilla on selkeä käsitys siitä, miksi Pohjolan Voiman energia on Kymppivoimalle ja sen omistajille ratkaisevaa voimaa.

– Sen myötä nämä pienet ja keskisuuret sähköyhtiöt voivat tarjota päästötöntä sähköä. Niille ei olisi ollut mahdollista rakentaa päästöttömiä voimalaitoksia. Yhteenliittymän kautta ne ovat kuitenkin päässeet mukaan puhtaan energian tuotantoketjuun, hän pohtii.

Renvall uskoo, että ilman Pohjolan Voimaa kunnissa olisi lukuisa määrä erilaisia voimalaitoksia.

– Kuntien ratkaisut olisivat todennäköisesti perustuneet fossiilisiin polttoaineisiin. Meillä olisi aika erilainen tilanne, jos jokainen olisi joutunut 30–40 vuotta sitten tekemään omat sähköntuotantoratkaisunsa, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall pohtii.


Sähkönkulutus kasvaa,
sähköyhtiöiden määrä hupenee

Kymppivoima Oy:n toimitusjohtaja Anders Renvall arvioi, että vaikka sähkönkulutus Suomessakin kasvaa, sähkön myynti keskittyy yhä harvemmille yhtiöille.

Sähkönkulutuksen kasvu on Anders Renvallin mukaan ilmiselvää. Siihen ei hänen mukaansa pystytä kotimaisella tuotannolla vastaamaan.

– Kasvu tulee olemaan huimaa seuraavien vuosikymmenten aikana. Se liittyy liikenteen sähköistymiseen ja lämmöntuotannon muutoksiin. Ilmastotavoitteiden kannalta ratkaisevaa on se, kuinka suuri osa sähköstä tuotetaan kotimaassa ja kuinka suuri osa siitä on päästötöntä. Täysin riippumattomaksi ulkomaisesta sähköntuonnista tuskin pääsemme.

Myös myyntikenttä elää muutosten aikaa. Suomessa on perinteisesti ollut paljon pieniä sähköyhtiöitä, mutta Renvallin arvion mukaan niiden lukumäärä väistämättä vähenee.

– Sähkönmyyntiyhtiöt yhdistyvät. Suomen kokoisessa maassa kaikille yhtiöille ei vain riitä tarpeeksi asiakkaita, kun supersuurten yhtiöiden asiakasmäärät ovat miljoonan luokkaa, Renvall pohtii.

Hän näkee, että sähköyhtiöiden yhdistyminen ovat asiakkaan etu, mutta kilpailutilanne on syytä säilyttää.

– Tiettyyn pisteeseen saakka tällainen kehitys on hyväksi, ja sillä saadaan suuruuden ekonomiaa. Loppuasiakasta ajatellen raja tulee kuitenkin jossain vastaan, sillä liian isossa mittakaavassa se myös kaventaa kilpailua, hän sanoo.

Teksti: Annamari Nurminen


Takaisin Pohjolan Voima – ratkaisevaa voimaa -sarjan pääsivulle