Olkiluoto 3 takaa omistajillemme toimintavarman sähkön

Toukokuussa kaupallisen sähköntuotannon Eurajoella aloittanut Olkiluoto 3 lukeutuu maamme teollisuushistorian merkittävimpiin investointeihin. Euroopan mittakaavassa harvinaisuuden laitoksesta tekee se, että ydinvoimala on rakennettu kokonaan yksityisellä pääomalla. Muualla Euroopassa näin suurissa investoinneissa valtio on yleensä mukana enemmistöomistajana.

Olkiluoto 3:n kiistattomiin hienouksiin lukeutuu niin ikään toimintamalli, jossa sähköä tuotetaan omistajille omakustannushintaan (ns. Mankala).  Pohjolan Voima omistaa Olkiluoto 3:n omistajasta Teollisuuden Voimasta (TVO) noin 60 %. Pohjolan Voiman omistajia ovat puolestaan laaja joukko teollisuutta ja toisia energiayhtiöitä. Osa Pohjolan Voiman omistajistakin toimii omakustannushintaan perustuvalla toimintamallilla.

Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. Kuva: Kai Tirkkonen

Aluetaloudelliset vaikutukset suuret

”Päästötön, säästä riippumaton ja ympäri vuorokauden toimiva sähköntuotanto on usealle suomalaiselle teollisuusyritykselle elinehto. Vaikka ydinvoimalaan investoineet Pohjolan Voiman omistajat saavatkin nyt toimintavarmaa energiaa tarpeisiinsa, ulottuvat Olkiluoto 3:n myönteiset vaikutukset laajalle yhteiskuntaan”, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen sanoo.

Tykkyläinen viittaa maamme nopeaan sähköistymiseen esimerkiksi ajoneuvoissa ja kotien ilmastoinnissa. Myös muun muassa vedyn sekä muiden liikennepolttoaineiden tuotanto vaatii paljon sähköä. ”Omistajiemme omistajiin kuuluu mm. alueellisia energiayhtiöitä, jotka tarvitsevat sähköä asiakkailleen – alueen yrityksille ja kotitalouksille. Siten pienemmätkin toimijat pääsevät nauttimaan yhteisinvestoinnin eduista, kun kaikkea sähköä alueelle ei tarvitse tuottaa itse. Puhumattakaan siitä vaihtoehdosta, että alueellisen energiayhtiön pitäisi investoida omaan energialaitokseen”, toimitusjohtaja Tykkyläinen kuvailee.

Kaikkia tuotantomuotoja tarvitaan

Vaikka Olkiluoto 3 tuottaakin ennustettavaa ja toimintavarmaa sähköä omistajilleen, tarvitsee Suomi monipuolista energiapalettia.

”Mikään tuotantomuoto ei sulje toistaan pois. Suomen kilpailukyky ja mielenkiinto investointiympäristönä perustuu monipuoliseen ja toisiaan tukevaan energiantuotantoon – tuuleen, aurinkoon, veteen, ydinvoimaan sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Geopolitiikka korostaa myös aiempaa suurempaa energiaomavaraisuutta, ja siinä Olkiluoto 3 käynnistyi ihanteelliseen aikaan”, Ilkka Tykkyläinen painottaa.

Toimintaympäristön vakaus ratkaisee Suomen kilpailukyvyn

Kun puhutaan Suomesta investointiympäristönä, toivoo Tykkyläinen toimintaympäristön vakautta. Liiallinen regulaatio ja lyhytnäköiset poliittiset päätökset näivettävät maatamme, joka elää energiaintensiivisestä teollisuudesta ja viennistä.

”Pohjolan Voiman omistajat seuraavat tarkoin toimintaympäristön ennustettavuutta ja tekevät investointipäätökset havaintoihinsa pohjautuen. Toivon, että Olkiluoto 3 tuo maamme regulaatiosta päättäville varmuutta siihen, että suomalainen teollisuus on nyt entistä lujemmalla pohjalla – kiitos ydinvoiman toimitusvarmuuden ja ennustettavuuden. Juuri tätä maamme nyt tarvitsee”, Ilkka Tykkyläinen kiteyttää.

Uusi ydinvoimala on herättänyt odotetusti myös kansainvälistä kiinnostusta. Tykkyläinen kertoo, että TVO:lla käy Olkiluodossa ympäri maailman vieraita, jotka olivat kiinnostuneita kuulemaan ydinvoimalainvestoinnin eduista vakaana ja tulevaisuuden kestävänä, päästöttömänä tuotantomuotona:

”Olkiluoto 3:n teknologia ja asiantuntemus ovat globaalissakin mittakaavassa huippuluokkaa, onhan laitoksen laskettu tuottavan sähköä omistajillemme 60 vuotta. Sama korkealuokkaisuus pätee Teollisuuden Voima -konserniin kuuluvaan Posivaan, joka on osaamiseltaan maailman johtava toimija. Sen yli 40 vuotta kehittämä ydinjätteen loppusijoitusratkaisu ylittää kaikki kansainväliset vertailut ja on osa päästöttömän ydinvoiman elinkaarta”, Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Tykkyläinen kiteyttää.

”Ydinvoiman hyväksyttävyys on Suomessa historiallisen korkealla tasolla. Ydinvoiman rooli sähköistyvässä Suomessa on todella isoa ja uskon sen kasvavan entisestään. Nyt kun Olkiluoto 3 on kaupallisessa käytössä, katsomme toki eteenpäin ja pohdimme seuraavia askeleita”, Tykkyläinen pohtii.