Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus valmistui

Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitos on otettu peruskunnostuksen jälkeen jälleen käyttöön. Peruskunnostuksen ansiosta voimalaitoksen säätömahdollisuudet ja energiatehokkuus paranevat.

Jumiskon vesivoimalaitos tuottaa jälleen sähköä. Peruskunnostuksessa voimalaitoksen alkuperäinen turbiini sekä käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja automaatiojärjestelmät vaihdettiin uusiin ja generaattori huollettiin.

Peruskunnostuksesta lisää joustavuutta tuotantoon

Modernisoinnin ansiosta voimalaitos kykenee tuottamaan sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätösähköä entistä joustavammin.

”Uudet laitteistot tuovat lisää tehoa ja luotettavuutta voimalaitoksen tuotantoon. Tuotantoa voidaan säätää tarkemmin muuttuvan sähkön tarpeen mukaan ja samalla ottamaan huomioon ympäristö ja virkistyskäyttö. Myös käytönvalvonta ja kunnossapitotarpeiden arviointi etäältä tehostuvat”, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Voimalaitoksen peruskunnostus alkoi maaliskuussa purkutöillä ja uusien laitteistojen asennustyöt huhtikuussa. Voimalaitoksen käyttöönotto alkoi heinäkuun lopulla.

”Peruskunnostustyöt etenivät poikkeusoloista huolimatta ja voimalaitos kytkettiin takaisin valtakunnan verkkoon elokuun puolessavälissä. Töiden suunnittelu ja toteutus korona-aikana oli haastavaa ja vaati normaalia enemmän ennakkosuunnittelua ja varautumista. Kiinnitimme erityistä huomiota työmaan terveysturvallisuuteen ja noudatimme hyvin huolellisia turvatoimia”, Kähkölä kuvaa.

Voimalaitoksen toimintaperiaate ennallaan

Voimalaitoksen laitteistojen modernisointi ei muuttanut voimalaitoksen toimintaperiaatetta tai läpi virtaavan veden määrää. Kallion sisällä sijaitsevaan voimalaitokseen vesi johdetaan järviä, kanavia ja tunnelia pitkin. 

Voimassa olevia säännöstelyn lupaehtoja noudatettiin peruskunnostuksen aikana ja säännöstely suunniteltiin tarkasti kevään ja tulvan edetessä. Veden pinta säännöstelyjärvissä saatiin suunnitellusti virkistyskäytön kannalta hyvälle tasolle kesän alussa.  

Jumiskon vesivoimalaitos

  • Valmistumisvuosi 1954, peruskunnostukset 1982 ja 2021
  • Kalliovoimalaitos
  • 1 Francis-turbiini, toimittaja ČKD Blansko Holding, a.s.
  • Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Insta Automation Oy
  • Putouskorkeus 96 m
  • Rakennusvirtaama 36 m3/s, keskivirtaama 14 m3/s
  • Teho ennen peruskunnostusta 25,8 MW, tehon lisäys peruskunnostuksessa 2,0 MW
  • Yksi Suomen sähköjärjestelmän tasapainoa ylläpitävistä voimalaitoksista joustavasti säädettävällä sähköntuotannollaan