Vastuullisuus osana ammattitaitoa – mitä se tarkoittaa sinulle, vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto?

Vastuullisuus organisaation kaikessa toiminnassa tarkoittaa myös koko henkilöstön kattavaa vastuullisuusosaamista. Sen juuret ovat ajantasaisen tietotaidon lisäksi sekä yrityskulttuurissa että johtamisen käytännöissä. Me Pohjolan Voimassa vahvistamme vastuullisuusosaamistamme esimerkiksi sisäisillä koulutuksillamme sekä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tässä juttusarjassa kerromme, mitä vastuullisuusosaaminen merkitsee eri asiantuntijoiden näkökulmista.

Pohjolan Voiman vastuullisuuspäällikkö Katja Permanto

”Pohjolan Voimassa me huolehdimme toimintatavoillamme siitä, että kaikki johtoryhmästä asiantuntijoihimme ovat sitoutuneita yhteiseen suuntaamme. Vastuullisuuden strategisten linjausten käytäntöön vieminen, vastuullisuuden arvioiminen ja kehittäminen ovat oman työni ydintä. Vastuullisuuspäällikön työpöydällä -blogisarjassa kerron päivityksiä siitä, mitä ajankohtaista milloinkin on meneillään. Vastuullisuustyö ei kuitenkaan koskaan tapahdu irrallisena muusta toiminnasta ja kehittämisestä, vaan päinvastoin.

Meillä vastuullisuustyötä edistää ja koordinoi minun lisäkseni vastuullisuusryhmä, jossa ovat edustettuina eri toiminnot: talous, rahoitus, HR, lakiasiat, ympäristö, turvallisuus, asiakkuudet, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet sekä vesi- ja lämpövoimaliiketoiminnat. Kuitenkaan varsinainen vastuullisuustyö ei ole kenenkään yksittäisen henkilön tai ryhmän harteilla, vaan se koskettaa jokaista. Yhä useammin törmäämmekin tilanteisiin, joissa asiantuntijamme erikoistumisala yhdistettynä vastuullisuusosaamiseen on kultaakin kalliimpaa, kun kehitämme käytännön ratkaisuja.

Hyvänä esimerkkinä tästä on CSRD-raportointi, jossa hyödynnettäviä sovelluksia olemme miettineet yhdessä eri asiantuntijoidemme kanssa. Samalla olemme keskustelleet ja pohtineet mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi talousohjelmistomme toimittajan kanssa. Erityisesti tietohallintopäällikkömme Riku Tähtinen on perehtynyt raportoinnin maailmaan ohjelmistojen näkökulmasta, ja nyt käsillä ovat vaihtoehtojen testaus ja valinnat siitä, mitä ohjelmistoja mihinkin yhteyteen tarvitaan.

Kaksoisolennaisuusanalyysi, jossa selvitimme arvoketjumme eri osien vaikutuksia, näkyy nyt esimerkiksi rahoitusjohtajamme Kaisa Ahtiaisen työpöydällä. Hän vastaa meillä riskienhallintaprosessista ja arvioimme parhaillaan, miten kaksoisolennaisuusanalyysin tulokset viedään mukaan normaaliin riskienhallintaprosessiin.

HR- ja lakiasioiden johtaja Tiina Nyström tiimeineen on myös vastuullisuusosaamisen vahvistamisen ytimessä, ja he valmistelevat parhaillaan henkilöstömme seuraavaa vastuullisuuskoulutusta. Samalla kehitämme kumppaniemme kanssa yrityskulttuuriamme sekä johtamista tukemaan yhä paremmin vastuullisuusosaamistamme.

Vastuullisuuden laajaan kehittämiseen tarvitaan siis yhä monialaisempaa vastuullisuusosaamista. Siksi syvälle juurtunut ja kaikkeen toimintaan ulottuva vastuullisuus edellyttää myös vahvaa sisäistä verkostoitumista. Toistemme erikoisosaamisen avulla pystymme syventämään ymmärrystämme vastuullisuustyön lukuisista eri tulokulmista, sekä sen merkityksestä omassa ja yhteisessä työssämme.”