Riskiresielienssiä, kilpailukykyä ja toimintavarmuutta seuraavalle 60 vuodelle – UPM:lle ja koko Suomelle

Pohjolan Voiman pääomistajalle UPM Kymmene Oyj:lle Olkiluoto 3:n käynnistyminen on kauan odotettu päätös pitkään ja systemaattisesti valmistellulle prosessille.

”Olkiluoto 3 käynnistyminen todentaa sen, millainen harppaus voidaan ottaa, kun yksityinen, teollinen ja poliittinen sektori toimivat johdonmukaisesti yhdessä kukin omasta roolistaan käsin. Olkiluoto 3 tuo kilpailukykyistä ja toimitusvarmaa päästötöntä energiaa suomalaiseen sähköjärjestelmään. Sillä on merkitystä meille kaikille pitkälle tulevaisuuteen”, Pohjolan Voiman hallituksen puheenjohtaja ja UPM Energy -liiketoiminnan johtaja Tapio Korpeinen iloitsee.

”On huomattavaa, että koko Suomelle merkityksellinen kokonaisuus on toteutunut markkinaehtoisesti ja yksityisellä rahoituksella. Nämä lähtökohdat tuovat vakautta, joka on välttämätöntä energiamarkkinassa”, hän jatkaa.

UPM Energy -liiketoiminnalle Olkiluoto 3:sen käynnistyminen merkitsee 50 prosentin kasvua tuotantoportfolioon sekä päästöttömän energian laajentumista tuoteportfoliossa.

Pohjolan Voiman hallituksen puheenjohtaja ja UPM Energy-liiketoiminnan johtaja Tapio Korpeinen

Sitoutuneet omistajat mahdollistavat markkinaehtoisen, riskiä sietävän ja kestävän energiatuotannon

Omistajat ovat pysyneet vahvana tukena koko Olkiluoto 3 -prosessin ajan, viivästymisestä huolimatta. Vaikka riski on ollut yksityiselle pääomalle suuri, se on pystytty hyvin kantamaan.

”Laitos toimii seuraavat 60 vuotta. Omistajat ajattelevat energiasektoria ja energiamarkkinaa hyvin pitkäjänteisesti ja ovat sitoutuneet markkinan kehittämiseen. Juuri tämä on verkostomaisen ja omakustanteisen toimintamallimme hienous – se mahdollistaa investoinnit tällaisiin hankkeisiin.”

Korpeinen muistuttaa, että energiatuotannon ja energiasektorin kulmakivet ovat omavaraisuus, päästöttömyys ja toimintavarmuus.

”Meidän pitää pystyä katsomaan yhtä aikaa pitkälle ja laajalle – me ja koko Suomi tarvitsemme kilpailukykyä, riskiresilienssiä ja toimintavarmuutta kaikissa olosuhteissa, säästä ja politiikasta huolimatta. Se luo hyvää koko yhteiskunnalle, ei vain liiketoiminnalle.”

Päästöttömyys vaatii monipuolista energiantuotantoa

Suomi on siirtynyt harppauksin kohti omavaraisempaa mutta myös päästötöntä energiaa. Olkiluoto 3 täydentää monipuolista energiapalettia.

”Meillä Suomessa on ymmärretty, että päästöttömälle energian ja sähköntuotannolle tarvitaan tuotantopaletti, jossa on monipuolisuutta. On paljon maita, joissa näin ei ole. Edellytyksenä on poliittinen tuki ja hyväksyttävyys, mutta myös markkinaehtoisuus ja yksityiset investoinnit. Tässä olemme onnistuneet hienosti”, Tapio Korpeinen kiittää.

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii enemmän ja enemmän sekä sähköä että sähköntuotantoa. Ydinvoimalle on siis selkeä paikkansa.

”Meidän asiakkaillemme sekä toisaalta omistajillemme ja sijoittajille päästötön energia on erittäin tärkeää. He työskentelevät omien scope 1‒3-tavoitteidensa eteen. Vaikka ydinvoima herättää tunteita Suomen ulkopuolella, niin Suomessa kaikki näkevät sen merkityksen ja arvon. Hyväksyttävyys on kasvanut. Meillä on myös kestävä ja turvallinen ratkaisu polttoaineelle ja loppusijoitukselle.”

Katse tulevaisuuteen – nyt biopolttoaineet, sitten synteettiset polttoaineet

UPM toimii voimakkaasti kansainvälisillä markkinoilla. Siksi kaikessa liiketoiminnassa on aina jouduttu miettimään miksi juuri Suomi, miksi ei joku muu maa? Tapio Korpeinen uskoo, että kilpailukykyinen sähköjärjestelmä, johon Olkiluoto 3 kuuluu, on hyvä perusta rakentaa kilpailuetua muihin maihin nähden.

Tämä ajatusmalli näkyy UPM:n investointisuunnitelmissa. Perinteisten keihäänkärkien rinnalle kehitetään esimerkiksi biokemikaali- ja biopolttoaineratkaisuja – osana fossiilisista polttoaineista luopumista. Biokemikaalit ja biomolekyylit ovat jo tätä päivää, ja synteettiset ratkaisut ovat skaalattavissa tulevaisuudessa.

Markkinaehtoinen, riskiä sietävä ja kestävä energiantuotanto on kilpailukyvyn kulmakivi.