Iijoen Raasakan vanhan uoman kehittäminen jatkui tänäkin kesänä

Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman kehittäminen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseksi ja alueen virkistyskäytön lisäämiseksi jatkui yhteishankkeessa tänäkin kesänä.

Kulkua haittaavia karikkoja poistettiin

Raasakan voimalaitoksen alakanavan ja Uiskarin kalatien välillä joen pohjaan syvennettiin kulku-ura. Poistamalla kalan kulkua haittaavaa karikkoa parannetaan lohen, taimenen, siian ja nahkiaisen nousua kalatielle ja vanhaan uomaan. Kalatieseurannassa on selvinnyt, että kalat eivät pääse kalatielle, kun voimalaitoksessa on vähän virtausta ja merivesi on alhaalla. Kulku-uran tavoitteena on edistää kalojen nousua kaikissa oloissa.

Kalojen kulkua haittaavia karikkoja parannettiin kalojen nousua Uiskarin kalatielle ja vanhaan uomaan. Kuva: Hauki Media.

Virrankehitin houkuttaa nousemaan uomaan

Nousukalojen houkuttimeksi Raasakan voimalaitoksen ja Uiskarin kalatien välille on rakennettu virrankehitin. Virrankehittimellä pyritään lisäämään veden virtausta kalatien alapuolella. Suunniteltujen 2-3 kehittimen avulla saadaan aikaan tekovirtaus, joka moninkertaistaa virtaaman ja lisää kalojen halukkuutta nousta Uiskarin kalatietä vanhaan uomaan.

Vastaavanlaisia virrankehittimiä on ollut aikoinaan käytössä tukin uitossa muun muassa Iijoella. Ponttoonilautasta, rupelista ja sähkömoottorista tehty pinnalle ankkuroitu virrankehitin on ollut koekäytössä. Sen ovat ideoineet ja rakentaneet iiläiset kalastajat.

Uiskarin kalatien alapuolella testattiin ensimmäistä virrankehitintä kalojen nousun edistämiseksi. Kuva: Hauki Media.

Kutualueita lohelle ja taimenelle

Kesällä vanhassa uomassa myös kunnostettiin lohen ja taimenen kutualueita. Pohjapatojen yläosiin tehty sorastus pohjautui syksyllä 2019 tehtyyn kutupaikkakartoitukseen.

Raasakan vanhan uoman pohjapatojen yläosiin kunnostettiin sorastamalla kutualueita. Kuva: Hauki Media.

Virkistyskäyttöä kehitetään

Raasakan vanhan uoman alueen virkistyskäyttöä pyritään lisäämään parantamalla Pakasensuvannon venereittiä. Pohjaamalla reittiä veneily Raasakkasaaren laavulla onnistuu jopa moottoriveneellä paremmin myös Pakasenniemen puolelta. Syyskesällä raivataan rantarisukoita asukkailta kerätyn palautteen pohjalta. Raivaustyöhön aktivoidaan Ylirannan kylätoimikuntaa.

Iijoen vanhan uoman hanke on Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Pohjois- ja Etelä-Iin kalastuskuntien hankekokonaisuus 2017–2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen Raasakan vanhaan uomaan tuottavat tulosta. Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan on kolmen seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja, lohi kutee ja lisääntyy siellä luontaisesti, ja isommat poikaset valmistautuvat jo merivaellukselle.

Lisätietoa hankkeesta Facebookissa: @uiskarinkalatie