”Pitää huolehtia siitä, että vihreässä siirtymässä kukaan ei putoa kelkasta”

Nuoret päättäjät kannustavat kuntia aktiiviseen ilmastotyöhön, sillä paikallisesti tehdyillä päätöksillä on merkittävä rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Ilmastotoimet eivät kuitenkaan saa lisätä kuntalaisten eriarvoisuutta.

Pohjolan Voima kysyi poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajilta, millaisena he näkevät kuntien mahdollisuudet tehdä ilmastotyötä. Tätä pohdittiin 30. maaliskuuta 2021 järjestetyssä Pallo hallussa -webinaarissa.

Pohjolan Voiman ilmastoillassa kuntien ilmasto- ja energiaratkaisuista olivat paikan päällä keskustelemassa Miko Bergbom (ps), Hanna Markkanen (kesk), Matias Pajula (kok), Pinja Perholehto (sd) ja Peppi Seppälä (vihr). Keskustelun veti Ylioppilaslehden päätoimittaja Tuija Siltamäki.  Koronarajoitusten vuoksi kaikkien nuorisojärjestöjen edustajat eivät päässeet webinaariin mukaan, joten heidän näkemyksiään kysyttiin tilaisuuden jälkeen.

Kuntiin kohdistuu kova paine

Kd nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen uskoo, että nuorten päättäjien vaikutus kuntapolitiikassa näkyy erityisesti ilmastotoimiin kannustamisena. Kuntien vastuu toimijoina on koko ajan kasvanut.

– Kunnat voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ympäristöasioihin todella paljon.  Energiaan, liikenteeseen, kaavoitukseen, rakentamiseen ja julkisiin hankintoihin liittyvillä päätöksillä on merkitystä. Tämä on asia, joka painaa myös monen äänestäjän vaakakupissa, Lyytikäinen sanoo.

Lyytikäinen arvioi, että nuoret kuntalaiset eivät välttämättä hahmota, kuinka suuri osa kunnissa tehtävistä päätöksistä liittyy ilmastonmuutokseen.

– Nuoria pitää muistuttaa, että ilmasto on oikeasti relevantti asia kunnallisessa päätöksenteossa.

Hän pitää tärkeänä sitä, että ilmastotyötä tehdään kuntalaisten kannalta yhdenvertaisesti.

– Pitää huolehtia siitä, että vihreässä siirtymässä kukaan ei putoa kelkasta. Toimet pitää toteuttaa siten, että haitat ihmisten elämään ovat mahdollisimman pieniä ja jakautuvat tasaisesti, Lyytinen muistuttaa.

Kunnat hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä

RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids kertoo, että RKP-nuoret haluavat kaikki Suomen kunnat hiilineutraaleiksi vuonna 2030. ­

– Kestävyysajattelun tulee olla lähtökohta yhteiskunnan kaikissa rakenteissa. Vallitsevan ilmasto- ja ympäristökriiisin takia on yhä tärkeämpää, että osallistumme kaikki ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kestävät kunnat ovat avain niihin asioihin, joihin olemme Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutuneet, hän toteaa.

Hän korostaa, että maaseutua ja kaupunkeja ei saa ajatella toistensa vastakohtina, vaan niillä on edellytykset toimia jatkuvassa yhteistyössä.

– Jotta maaseutu pysyy elinvoimaisena, tarvitsemme alkutuotantoa ja luonnonresurssien vastuullista käyttöä. Se tarkoittaa esimerkiksi kuntien tukea maanviljelijöille ja metsänhoitajille heidän työssään ilmastonmuutosta vastaan, Sigfrids sanoo.

Ekologinen siirtymä on mahdollisuus

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh korostaa, että siirtymää kohti hiilinegatiivista yhteiskuntaa tulee edistää sekä alueellisesti että valtiollisen politiikan tasolla.

– Uskon, että ekologinen siirtymä on ennen kaikkea mahdollisuus kuntien elinvoimalle ja ilmastotoimet tulee toteuttaa sosiaalista eriarvoisuutta kaventaen.

Lue myös:

Kooste Pohjolan Voiman ilmastoillan 30.3.2021 keskustelusta:  Nuoret päättäjät haluavat tehdä kannustavaa ja ratkaisukeskeistä ilmastopolitiikkaa – Pohjolan Voima

Katso tallenne keskustelusta: Onko kunnissa pallo hallussa? Mitä mieltä nuoret ovat kuntien ilmastopolitiikasta?